business

EUX Business

Opbygning
Opbygningen ligner andre erhvervsuddannelser, men du har mange flere fag og på et højere niveau.
Uddannelsen varer 4 år. Efter grundforløbet er der et studieår, hvor du har undervisning i gymnasiefag.

Når studieåret er bestået, modtager du dit EUX 1. dels bevis, som giver dig mulighed for at søge videregående uddannelser (opnår generel studiekompetence). Efter to års efterfølgende elevtid har du gennemført din uddannelse og modtager et erhvervsuddannelsesbevis og et EUX bevis.

Der er 5 EUX Business retninger: Detailhandel med specialer, eventkoordinator, finans, handel samt kontor med specialer. Du kan starte alle 5 uddannelser på skolen, og du kan gennemføre hele EUX business med kontor med specialer på EUC Nordvestsjælland.

Du søger om optagelse på: optagelse.dk

For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse og mindst have karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Info button

           girls