business

EUX Teknisk

Opbygning
Opbygningen ligner andre erhvervsuddannelser, men du har flere fag og på et højere niveau. Længden af EUX Teknisk afhænger af hvilken erhvervsuddannelse, du har valgt, men ligger mellem 4 år og op til 4 år 7 mdr.

Vi udbyder eux indenfor følgende erhvervsuddannelser:

  • Elektriker
  • Smed
  • Tømrer
  • Murer
  • Mekaniker
  • Struktør
  • Industritekniker
  • Procesoperatør

Du søger om optagelse på: optagelse.dk

For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse og mindst have karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Info button

stem1