10. KLASSE

Dit 10. skoleår i Holbæk

Fællesskab, gode relationer, personlig udvikling og erhvervserfaring

10. klasse

Dit 10. skoleår i Holbæk

Fællesskab, gode relationer, personlig udvikling og erhvervserfaring

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har vi et tilbud om erhvervstiende i Holbæk, nemlig EUD10 og EUD10 kombi. Begge retninger er 10. klasse med de obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Herudover er der en masse tid i værksteder.

Når vi til august 2023 byder en ny årgang velkommen, vil der være en masse nye erhvervsrettede aktiviteter, et skønt socialt fællesskab, studieture og virksomhedspraktik. Det er både sjovt, lærerigt, og man bliver klogere på, hvad man ønsker at uddanne sig til.

Kontakt

NEG10-lærer og koordinator Matilde Victoria Bollhorn
Tlf. 20 48 68 90
Mail: mbo@eucnvs.dk

Afdeling

EUC afd. Holbæk

Opstartsdato

August 2023

Afdeling

EUC afd. Holbæk

Hvad du kan opleve på NEG10:

Du prøver kræfter med en række håndværk og bliver herigennem klogere på, hvilken erhvervsuddannelse du vil fortsætte på direkte efter 10.klasse.

Du kan f.eks. prøve uddannelser som elektriker, murer, mekaniker, maler, tømrer eller smed. Efter en periode, hvor du har afprøvet et udvalg af uddannelser, får du mulighed for at arbejde målrettet mod den erhvervsuddannelse, som du tænker kunne være den rigtige for dig. For at være helt sikker på, at du vælger den uddannelse, kommer du også i praktik fire gange i løbet af året. Dine praktikforløb vil foregå i virksomheder, der uddanner lærlinge på den erhvervsuddannelse, som du gerne vil fortsætte på. Du har selv stor indflydelse, hvor du skal i praktik, og vi hjælper dig gerne med at finde praktiksted.

På NEG10 kommer du også på studietur.

Med andre ord får du mulighed for selv at vælge en retning for dit tiende skoleår – en retning, som kan være med til at skabe interesse og motivation med blik for dit kommende uddannelsesvalg. Alle linjer byder på en bred afprøvning af en række erhvervsuddannelser, og du får også mulighed for at få undervisning på Slotshaven Gymnasium.

10. klassestilbud i Holbæk

10. klasseretningen EUD10

EUD10

Her får du en introduktion til forskellige erhvervsuddannelser samtidig med, at du styrker dine faglige kompetencer i dansk, engelsk og matematik.

I de 40 uger du er på EUD10, kommer du til at udvikle dig både fagligt og personligt.

10. klasseretningen Combi10

COMBI10

Her har du mulighed for at kombinere dit 10. skoleår med det første grundforløb på en erhvervsuddannelse.

Det betyder, at du er klar til at starte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse, når du har afsluttet din 10. klasse hos os.

Muligheder efter 10. klasse

Alle døre er åbne, og efter dit 10. skoleår hos os kan du træffe valg som f.eks. at:

  • fortsætte direkte på en erhvervsuddannelse
  • starte i gymnasiet på HHX, STX, HTX eller HF
  • Starte på EUX (EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med studentereksamen)

Der vil være adgang til samtlige erhvervsuddannelser i hele landet. EUD10 og COMBI10 giver dig alle de muligheder, som du kan forestille dig på erhvervsuddannelserne:

  • Adgang til grundforløb 1 (GF1)
  • Adgang til grundforløb 2 (GF2)

Hvordan vælger du 10. klasse hos os?

På optagelse.dk skal du vælge, hvor du ønsker at fortsætte din uddannelse. Her kan du vælge vores 10. klasse. Du kan også ringe til os helt frem til august, hvor vi starter klassen op, eller senere på skoleåret, hvis du er startet på noget, der ikke matchede din interesse.