Projekt

Andre Muligheder i Grøn Omstilling (AMIGO)

Læs om projektet herunder

AMIGO – Andre Muligheder i Grøn Omstilling
AMIGO er finansieret under Den Europæiske Socialfond Plus og DEM-støtte fra de decentrale erhvervsfremmemidler.
Projektet ligger inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritet 1 ”Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder”, og specifikke indsatsområde ”Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse”.
Det samlede budget for projektet er kr. 9.363.900. ZBC er leadpartner på AMIGO og gennemfører projektet i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole, Nordvestsjællands Erhvervs- og gymnasieuddannelser og EUC Sjælland.

Formål med projektet er:

  • At rekruttere ufaglærte beskæftigede og ledige (unge og voksne) til en erhvervsuddannelse og/eller til gennemføre AMU-kurser, der er meritgivende til en erhvervsuddannelse.
  •  At understøtte små og mellemstore virksomheders grønne omstilling.

Delmål:

  • Øge forståelse for medarbejderens kompetencer som en vigtig strategisk udviklingsressource.
  • Øget forståelse for grønne jobs, som på virksomhedsplan bidrager til samfundets grønne omstilling gennem miljøbeskyttelse, ressourcebesparelse og klimaindsats.
  • Øget forståelse for hvor grønne kompetencer bidrager til samfundets grønne omstilling gennem miljøbeskyttelse, ressourcebesparelse og klimaindsats.

Brug for mere info om projektet’?

Kontakt:
Projektleder Anne Bahn Eghøje
Tlf.: +45 2844 2029
Mail: abeg@zbc.dk