Inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark er der en del udenlandsk arbejdskraft, som arbejder på forskellige projekter rundt omkring i landet. Derfor har vi på vores AMU-afdeling i Audebo også fokus på opkvalificering af udenlandske håndværks-arbejdere i Danmark. Dette sker ved at tilbyde AMU-kurser på engelsk og ved at samarbejde med et tolkefirma i de kurser, hvor vi ikke har en underviser, der kan undervise på engelsk.

Inden for den sidste måned har vi afholdt to kurser for deltagere fra forskellige lande.

Anhugningskursus på engelsk
Vi har afholdt et anhugningskursus for firmaerne CEM Estero Danmark ApS og Europref, som begge arbejder ved den nye Lillebæltsbro.

Firmaerne har fået nys om, at Audebo udbyder kurset på engelsk igennem et andet firma, der også arbejder på den nye Lillebæltsbro, og som tidligere med succes har haft os med at undervise på engelsk for deres medarbejdere.

Det var underviser Roland Olsen, der havde fornøjelsen af at afvikle anhugningskursuset på byggepladsen ved Masnedø.

Roland har stor erfaring med disse kurser, da han har undervist en del udenlandske arbejdere fra forskellige danske bygge- og anlægsvirksomheder.

Arbejdstilsynet havde pålagt de to firmaer at sende deres medarbejdere på dette kursus for at sikre sikkerhed for medarbejderne og sikkerhed for resten af byggepladsen.

“Vejen som arbejdsplads”
Et andet firma, hvis udenlandske medarbejdere har været på AMU-kursus hos os, er GAP Entreprise. Virksomheden arbejder ud fra en vision om, at viden, kvalitet, forståelse og god service er deres nøgleværdier. Derudover bestræber de sig på at yde en aktiv og gennemarbejdet indsats, så deres kunder kan være sikre på at få de bedste resultater.

Derfor er det vigtigt for dem, at deres udenlandske medarbejdere bliver klædt på til at udføre deres arbejde lovmæssigt og korrekt. GAP Entreprise har derfor på dette kursus betalt for en tolk under hele kurset for at sikre, at deres polske medarbejdere får størst muligt udbytte af og består det lovpligtige kursus ”Vejen som arbejdsplads”.

Undervisningen blev gennemført på dansk med en polsk tolk fra en af vores rigtig gode tolkefirma, som vi samarbejder med.

Det var vores underviser Jesper Christiansen, som havde fornøjelse af at undervise medarbejderne fra GAP Entreprise.