I dag offentliggjorde Andel deres nye 2030-legat, i dejlige omgivelser hos os på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

2030-legatet er lanceret af Energi- og fibernetkoncernen Andel, som en løsning på de mange faglærte, der kommer til at mangle i fremtiden. Helt præcist har Danmark sat som mål, at CO2-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70% i forhold til niveauet i 1990. Dette kan dog ikke indfries, hvis der mangler faglærte hænder, der netop skal hjælpe med den grønne omstilling. 

Legatet er derfor en håndsrækning og en motivationsfaktor til elever, der vælger at tage en specifik uddannelse og som derudover opfylder legatets andre krav. Derudover er legatet også med til at hylde de unge, der vælger at tage en aktiv del i den grønne omstilling ved at tage en af nedenstående uddannelser:

  • Automatik- og procesuddannelsen
  • Elektriker
  • Industritekniker
  • Procesoperatør
  • Smed
  • Vvs-energiuddannelsen

Kraftig stigning i efterspørgsel efter arbejdskraft
At der bliver brug for mange flere dygtige faglærte til at bygge den grønne omstilling, er blandt andet dokumenteret i en ny rapport fra tænketanken Concito. Efterspørgslen efter arbejdskraft vil således stige til samlet cirka 50.000 job årligt. Det er en stigning på 20.000 job per år sammenlignet med i dag.

For Jesper Hjulmand, Andels adm. direktør, er der derfor ingen tvivl om, at der skal akut fokus på udfordringen her og nu:

Vi har for kort tid siden lanceret vores ambitiøse strategi med milliardinvesteringer i grøn omstilling af energisystemet og samfundet generelt. Andel er en aktiv medspiller i planerne om danske energiøer, vi engagerer os i nye havvindmølleprojekter, investerer i Power-to-X, moderniserer elnettet på Sjælland og udbygger ladeinfrastruktur til elbiler i hele Danmark. Men der mangler ’hænder’. Og det er en akut udfordring. Det ser vi allerede nu lysende klart, når vi søger faglærte. Så lad os fejre vores engagerede unge og hjælpe dem igennem en kompetencegivende uddannelse. Det er det, vi vil med vores 2030-legat”.

Brug for klimahelte
Direktør på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser Steffen Lund siger:

Det er en stor dag, og jeg er en meget glad mand, Det er afgørende for den grønne opstilling, at vi får flere faglærte med de særlige kompetencer som skal til. De mange midler til legaterne vil helt sikkert gøre, at flere vælger disse uddannelser. 2030-legatet er et eksempel på, at vi i den grønne omstilling ikke skal gøre det samme – Vi skal gøre det sammen.

Det nye træ er et symbol på bæredygtighed og sammenhold
Efter afsløringen af legatet blev en masse elever fra Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser og FGU Nordvestsjælland bedt om at deltage i forskellige gruppeøvelser for at komme med ideer til, hvordan vi kan tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne.

De mange gode ideer skulle eleverne skrive ned på træ-platter og som en sidste ting blev der plantet et egetræ ude foran EUC Nordvestsjælland i Holbæk – med hjælp fra både Andel, Ungeklimarådet og Erhvervsskolernes Elevorganisation – hvor de mange ide-platter blev hængt på. 

Træet skal stå der som et symbol på det sammenhold som regionens erhvervsskoler og Andel i dag har startet, for at tiltrække flere unge til de mange spændende erhvervsuddannelser, der vil gavne den grønne omstilling i fremtiden.

Læs mere om 2030-legatet her.

Læs hele pressemeddelelsen fra Andel her.

For flere kommentarer, kontakt:

Steffen Lund
Direktør på Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
sl@eucnvs.dk
+45 72 29 01 01