Her på siden vil der komme informationer der vedrører Processkolen.

  • Alle elever er sendt hjem i foreløbig 14 dage fra dags dato (12.03.20). Eleverne bedes i videst muligt omfang selvstudere, og forvente de modtager forskellige opgaver fra deres undervisere.
  • EUX-elever vil modtage opgaver i lectio, EUD-elever skal jævnligt se i deres mailboks, og ellers er der forskellige FB-grupper mm som klasserne selv har oprettet.
  • Ansøgningsfristen vedr. praktikpladser som Procesoperatør til Novo Nordisk, er udskudt på ubestemt tid. Dette gælder ikke nødvendigvis andre virksomheder.

Hvis der er spørgsmål kan du kontakte følgende personale:

  • Studievejleder Michael Gransøe på tlf. 61 93 86 62 eller mail mig@eucnvs.dk
  • Mentor Lone Juul på tlf. 61 93 86 73 eller mail loj@eucnvs.dk
  • Mentor Katja E. Lau på tlf. 29 79 80 34 eller mail kala@eucnvs.dk
  • Administration Anne Jensen 25 21 13 30 eller mail anj@eucnvs.dk
  • Udd. Chef Leif Dam Pedersen 21 48 47 26 eller mail ldp@eucnvs.dk

Vi følger udviklingen og opdaterer løbende siden med vigtige informationer.