Du kan hos EUC Nordvestsjælland gratis booke en uddannelsesambassadør fra en af vores mange ungdomsuddannelser til din udskolingsklasse eller til din gymnasieklasse, en hel årgang, forældremøde, personalemøde eller til et andet relevant arrangement.

Med personlige fortællinger om de unges vej til en ungdomsuddannelse, deres hverdag på ungdomsuddannelsen, ungdomsfællesskaber og de unges ideer til fremtiden, kan uddannelsesambassadørerne udfordre og nuancere udskolingselevernes valg af ungdomsuddannelse, og de kan give gymnasieelever, der overvejer en erhvervsuddannelse efter deres studentereksamen, et indblik i erhvervsuddannelsernes vekselvirkning mellem teori og praksis samt de mange karrieremuligheder, der venter dem efterfølgende.

Et besøg tager 30 minutter. Uddannelsesambassadørerne kan holde op til fire oplæg på én dag på samme skole. Det er muligt at bestille flere uddannelsesambassadører fra forskellige uddannelser på en gang. Hvis der bestilles mere end en uddannelsesambassadør, så skal der med fordel afsættes 45-60 minutter.

Uddannelsesambassadør-besøget er opbygget således:

  • Uddannelsesambassadørens beskrivelse af egen uddannelse og personlige erfaringer
  • Konkrete spørgsmål til uddannelsesambassadøren
  • Debat om uddannelsesvalg

Du kan vælge mellem uddannelsesambassadører fra følgende uddannelser:

  • De tekniske erhvervsuddannelser (EUD)
  • De merkantile erhvervsuddannelser (EUD)
  • K10 (10. klasse)
  • Erhvervstekniske gymnasiale uddannelser (vælg mellem EUX Teknisk og EUX Business)
  • De almene gymnasiale uddannelser (Vælg mellem HHX og HTX)

Et supplement til uddannelsesvejledningen 

Vær opmærksom på, at uddannelsesambassadørerne ikke er eksperter i uddannelses- og studievejledning. De er eksperter i deres egne oplevelser og erfaringer. Meget praktiske og tekniske spørgsmål bør derfor stilles til UU, Studievalg Danmark eller til de givne uddannelsesinstitutioner. På den måde er uddannelsesambassadørernes oplæg et supplement til uddannelses- og studievejledningen, og den har til formål gennem elev-til-elev formidling at inspirere til øget nysgerrighed på uddannelsesvalget.

Praktisk info

Uddannelsesambassadør EUC Nordvestsjælland