Tirsdag 3. december er der kickoff på samarbejdet mellem FGU Nordvestsjælland og Processkolen i Kalundborg. De to institutioner er gået sammen om et brobygningssamarbejde, som skal hjælpe FGU-elever med at blive afklaret omkring uddannelsesvalg. Samarbejdet er bl.a. understøttet af EUC Nordvestsjællands EU-projekt, Faglært med Fordel, der også har til formål at stimulere og styrke organisationerne på tværs.

Formålet med brobygningsforløbet er, at give FGU-eleverne praksisnær undervisningsoplevelser samtidig med at øge deres viden og interesse for hvad EUC Nordvestsjælland tilbyder af erhvervsuddannelser. På den måde vil eleverne blive mere afklaret i forhold til et fremtidigt uddannelsesvalg.

Kickoff-dagen introducerer eleverne kort til det todages brobygningsforløb, som vil finde sted 11. og 12. december, hvor eleverne skal prøve kræfter med forskellige arbejdsopgaver inden for lager og transport samt procesindustrien.

Eleverne skal den ene dag beskæftige sig med praktiske opgaver inden for lager- og transportuddannelsen. Og den anden dag får de et indblik i uddannelserne til industri- og procesoperatør.

Uddannelseschef på Processkolen, Leif Dam Pedersen, fortæller:

“Brobygningsforløbet med FGU er det første af sin slags. Vi starter derfor ud med lager og transportuddannelsen og uddannelserne inden for procesindustrien. For at maksimere den praktiske undervisningsoplevelse skal eleverne arbejde i skolepraktikken, hvor de virkelig vil stifte bekendtskab med en proces- og industrioperatørs arbejde.” 

Også FGU-eleverne udtrykker begejstring. Oliver, elev hos FGU, fortæller:

“Det er spændende at se hvor meget man kan vælge. Man får helt lyst til at starte, og så er det moderne. Det er også fedt, at skolen udvider, og at der er udsigt til at der starter en tømreruddannelse i Kalundborg.”

”Vi håber, at dette samarbejde mellem FGU og EUC Nordvestsjælland kan skabe et fundament for elevernes fremtidige uddannelsesvalg, det er jo både derfor FGU og EUC Nordvestsjælland er sat i verden,” afslutter Leif, uddannelseschef.