Hvorfor skal jeg lære om målestoksforhold? Og hvad kan jeg overhovedet bruge Pythagoras til?

Det er nogle af de spørgsmål, elever i folkeskolen stiller sig selv, når de bliver præsenteret for nyt stof. For de vil se et formål med det, de lærer – så de ved, at de kan få brug for det senere hen.

Et samarbejde mellem erhvervsskoler
Netop det tager det nye undervisningsmateriale “Grib erhvervsuddannelserne” hånd om. Materialet er målrettet elever i udskolingen, og bag står en en række erhvervsskoler i Region Sjælland, som er gået sammen om at skabe det inkluderende og ikke mindst relevante undervisningsmateriale.

Med undervisningsmaterialet kan eleverne lære om de forskellige fag, de kender og har, ved at tage udgangspunkt i konkrete opgaver, de kan møde på de mange forskellige erhvervsuddannelser, der findes i Danmark – fx hvordan man laver den perfekte burger (en konkret opgave fra kokkeuddannelsen til brug i hjemkundskab). På den måde skabes der bro fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne.

Eventkoordinatorer i marken
Og dét var tre af vores eventkoordinator-elever på EUC Nordvestsjælland ude at fortælle om ved Danmarks Læringsfestival i marts 2019 i Bella Centret. Faktisk var de – Julia Gudme, Lykke Møller Jensen og Magnus Jensen, som alle læser EUX Business – ikke kun ude for at fortælle om materialet og dele det ud til de besøgende især folkeskolelærere. De havde med deres faglige kompetencer skabt selve standen, vurderet hvad den skulle kunne, og hvad de besøgende skulle kunne få ud af at komme forbi.

– Vi har næsten været med fra starten for at planlægge det hele, husker Magnus om den spændende dag, hvor de tre elever fik en noget anderledes skoledag, end de er vant til. Hvor de kunne afprøve alt det fra bøgerne i praksis – og i øvrigt udbrede kendskabet til de uddannelser, som de selv er i gang med.

Handler om at sprede budskabet
– Vi har talt med en masse folkskolelærere og andre for at få spredt budskabet om, at vi skal have erhvervsuddannelserne med ind i folkeskolen – så eleverne kan få øjnene op for, hvad der er af uddannelser. Der er jo ikke kun de klassiske, uddyber Magnus.

– I bogen bliver en masse uddannelser præsenteret med opgaver i forskellige fag – fx dansk, matematik, fysik, kemi, madkundskab, design og håndværk. Og på den måde kan eleverne bedre huske uddannelsen og lære stoffet, fordi de bruger deres kreative evner på en ny måde, lyder det fra Magnus, der har nydt at være ‘ude i felten’ som eventkoordinator.

– Det har været fedt som eventkoordinator at være med. Det hele bliver ikke bare på papir og computer. Her får vi det praktiske med, som gør vores uddannelse spændende, samtidig med vi får rigtig god erfaring.

Interesserede besøgende
Det er Julia helt enig i.

– Det har været fedt at være med til at sætte noget i gang. Vi får lov til at tage hænderne med i det og se, hvordan det er.

– Og folk har taget virkelig godt imod materialet. Når vi får fortalt om det, er de rigtig interesserede og kan godt se, hvad det kan gøre godt for. Og lærerne synes bare, det er fedt, at “Grib erhvervsuddannelserne” har et svar, når eleverne spørger, hvad de kan bruge det, de lærer i timerne, til. Det er virkelighedsnært.

– Det har været vildt sjovt at være med til og prøve det – også at arbejde sammen med andre eventkoordinatorer, som vil det samme som én selv, lyder det fra Julia, som drømmer om at komme ud i et større eventbureau og prøve sig selv af.

– At være med her ved læringsfestivalen har bare givet mig mere blod på tanden, slår hun fast.

– Man får lov til at prøve en masse og møde en masse mennesker – og så kan jeg godt lide projektledelse. Det er fedt at arbejde med, og her har vi fået ret frie hæder til at gøre, som vi synes.

Eleverne skal aktiveres
De tre elever har sammen stået for standen, hvor de har mødt masser af nysgerrige besøgende, og her har Lykke nydt at fortælle om materialet, som aktiverer eleverne.

– I bogen har vi en masse QR-koder til både elever og lærere. Eleverne kan prøve nogle spil og dermed lære i praksis, mens lærerne kan gi’ feedback på materialet.

– Vi har næsten været med helt fra start af i opbygningen af standen, hvor vi blandt andet har samarbejdet med snedkere og grafikere undervejs.

– Det har været en rigtig god dag ved læringsfestivalen, hvor vi både har talt med lærere og enkelt elever om det – og eleverne har også godt kunnet lide materialet. Og det har været meget lærerigt at arbejde med forskellige målgrupper og modtagerrettet kommunikation.

– Og så har der været stor opbakning om, at materialet både er en fysisk bog og en hjemmeside, forklarer Lykke, som læser til eventkoordinator, fordi hun brænder for at stå for arrangementer og skabe en værdi for andre.

En fed oplevelse
Dét har hun, Magnus og Julia i høj grad haft mulighed for ved læringsfestivalen, og de slår da også alle tre fast:

– Det har været en rigtig god oplevelse. Vi har nydt at bruge vores faglighed ved en konkret event i den virkelige verden – og så er det sjovt at give vores erfaringer med at tage en erhvervsuddannelse videre.

Udover at være et fysisk undervisningsmateriale er “Grib erhvervsuddannelserne” også et projekt, som Region Sjælland står bag, ligesom regionen også står bag den tilhørende hjemmeside igotskills.dk, hvor de unge kan teste sig selv i erhvervsuddannelserne, mens lærerne kan finde undervisningsmateriale.