En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads. Du behøver ikke en læreplads for at påbegynde din uddannelse, men skal finde en i løbet af de første 6-12 måneder.

Der er stort behov for faglært arbejdskraft, hvilket kan mærkes på efterspørgslen af elever blandt virksomhederne. Der er derfor gode muligheder for at finde en læreplads på de fleste erhvervsuddannelser.

Disse sider kan være nyttige når du søger efter en læreplads:

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, som hjælper dig og virksomheden med alt det juridiske og administrative i forbindelse med uddannelsesaftalen. Så når du har fundet din læreplads, skal du kontakte praktikcenteret.

Skolepraktik

Hvis ikke du finder en læreplads, har du muligheden for at komme i skolepraktik, hvis du har bestået dit grundforløb, været aktiv i undervisningen og gjort en indsats for at finde en læreplads. På den måde er du sikret, at du bliver færdig med din drømmeuddannelse.

Kontakt vores praktikcenter

Praktik i udlandet

Som elev på en erhvervsuddannelse kan du gennemføre en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet. Med PIU-ordningen kan du få økonomisk støtte til dit udenlandsophold.

Læs mere om praktik i udlandet på praktikcentrets hjemmeside.

Jane Dam
Jane DamPraktikcenteret
72 290 125
jda@eucnvs.dk
Praktikcenterets hjemmeside