Erhvervsuddannelse

Find dig en læreplads

Som en del af din erhvervsuddannelse, skal du i lære. Men bare rolig, vi hjælper dig både med søgningen og med det praktiske.

Der er stort behov for faglært arbejdskraft, hvilket kan mærkes på efterspørgslen af elever blandt virksomhederne. Der er derfor gode muligheder for at finde en læreplads på de fleste erhvervsuddannelser.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads.

Du behøver ikke en læreplads for at påbegynde din uddannelse, men skal finde en i løbet af de første 6-12 måneder.

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har vi et skoleoplæringscenter, som hjælper dig og virksomheden med alt det juridiske og administrative i forbindelse med uddannelsesaftalen. Så når du har fundet din læreplads, skal du kontakte skoleoplæringscenteret.

Skolepraktik

Hvis ikke du finder en læreplads, har du muligheden for at komme i skolepraktik, hvis du har bestået dit grundforløb, været aktiv i undervisningen og gjort en indsats for at finde en læreplads. På den måde er du sikret, at du bliver færdig med din drømmeuddannelse.

Kontakt vores skoleoplæringscenter

Praktik i udlandet

Som elev på en erhvervsuddannelse kan du gennemføre en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet. Med PIU-ordningen kan du få økonomisk støtte til dit udenlandsophold.

Læs mere om praktik i udlandet på skoleoplæringscenteres hjemmeside.