For elever

Økonomi

Her finder du nyttig information om din økonomi når du går på en ungdomsuddannelse.

SU – statens uddannelsesstøtte

Når du er over 18 år og går på gymnasiet eller grundforløbet på en erhvervsuddannelse, kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Så hvis du f.eks. fylder 18 år d. 2. februar, kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk. 

Hvornår kan jeg søge?

Du kan tidligst søge SU en måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Hvordan søger jeg?

Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemId, som du kan bestille på www.su.dk. Det tager nogen tid at få NemId, så bestil det i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Elevløn eller skoleoplæringsydelse

Når du starter på hovedforløbet, får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik, får du skolepraktikydelse. For mere information om elevløn, kontakt vores skoleoplæringscenter.

Hvis du er 16-25 år, er udeboende i Region Sjælland og har valgt uddannelsen til elektriker, industritekniker, procesoperatør eller smed kan du fra januar 2023 søge Andels legat

Legatet er på 2.030 kr. om måneden, og du kan få det i op til 12 måneder (6 måneder på grundforløb 2 og de første 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet).

Kontakt os

Allikelund Gymnasium

Kalundborg

EUC Nordvestsjælland

Audebo, Fårevejle & Holbæk

Kontakt Odsherreds Gymnasium

Odsherreds Gymnasium

Odsherred

Kontakt Processkolen

Processkolen EUD/EUX

Kalundborg

Kontakt Slotshaven Gymnasium

Slotshaven Gymnasium

Holbæk

Allikelund Gymnasium

Kalundborg

EUC Nordvestsjælland

Audebo/Fårevejle/Holbæk

Odsherreds Gymnasium

Asnæs

Processkolen

Kalundborg

Slotshaven Gymnasium

Holbæk