Politikerne har indgået en trepartsaftale, som gør det endnu mere attraktivt at indgå en uddannelsesaftale med en lærling.

Private virksomheder kan nemlig nu få dækket en stor del af lønomkostningerne, når der indgås en uddannelsesaftale med en elev, da politikerne har afsat 5.4 mia. kr. til flere oplæringspladser og indført en løntilskudsordning.

Hvad betyder det for virksomhederne?
Helt specifikt betyder det, at private virksomheder, der allerede har lærlinge kan få dækket 75 % af lærlingens løn. Derudover kan virksomheder, der indgår nye uddannelsesaftaler efter 1. maj 2020 få løntilskud på 90 % for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, nymesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler.

Indgår man en kort uddannelsesaftale med en lærling, kan man som virksomhed få et løntilskud på 45 %. Her er der dog et krav om, at arbejdsgiver ikke har haft indgået en kort aftale med samme lærling.

Ud over løntilskud til virksomhederne, forhøjes lønrefusionen til arbejdsgivere med 20 % i andet halvår af 2020, når eleverne er på skoleophold. Det gælder ved ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler.

Løntilskuddet ydes derfor alene i lærlingenes oplæringsperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

Tilskudene gælder for resten af 2020.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til den nye løntilskudsaftale, kan du kontakte vores lærepladskonsulent Ronni Appelgreen på rora@eucnvs.dk eller tlf. 30632419.

Du kan også læse mere om at have en lærling i lære hos din virksomhed på vores Praktikcenters hjemmeside.

Tryk på flyeren for at hente den som PDF.