Som bygningsmaler behandler og maler du murværk, træværk og metalflader. På skolen lærer du at blande farver og at male med mange typer maling. Du lærer om alle faser lige fra rådgivning af kunden, bundbehandling, klargøring og tapetsering til maling eller lakering af overfladen.

Som bygningsmaler arbejder du både indendørs og udendørs. Du har ofte mange kolleger, dette kan være både malere og bygningshåndværkere. Det er vigtigt at man som bygningsmaler er punktlig, således at arbejdet kan afleveres til den tid, man har aftalt med kunden.

En del bygningsmalere specialiserer sig i bygningsrenovering, hvor de gamle maleteknikker som marmorering, forgyldning og ådring tages i anvendelse. Uddannelsen giver en grundlæggende viden om farver, stil, materialer og forskellige maleteknikker.

Du får erfaring med hvilke produkter, der skal vælges, og du bliver dygtigere til at overskue alle faser af malerarbejdet. Desuden specialiserer mange sig inden for f.eks. tapetsering, gamle maleteknikker, opmåling og prissætning m.v.

En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om valg af produkter. Det kræver, at du har stilsans og følger med i tidens trends og de nyeste teknikker.
Strenge krav til materialevalg og opløsningsmidler, har gjort arbejdet langt mindre farligt. mht. brandfarlige materialer og sundhedsskadelige dampe.

Trin og specialer

  • Bygningsmaler

Som bygningsmaler arbejder du med…

  • behandling og maling af murværk, træværk og metalplader
  • opsætning af tapet og andet slags væv
  • rådgivning om farver og materialer
Uddannelsen til bygningsmaler tager 3 år og 3 måneder.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På uddannelsen til bygningsmaler skal du have følgende grundfag:

  • Dansk E-niveau
  • Naturfag E-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Læs mere om eux bygningsmaler her.

Bemærk, at vi på EUC Nordvestsjælland kun udbyder eux på grundforløb 1 og 2. Ønsker du eux på dit hovedforløb, skal du tage det på anden skole.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om skolehjemmet her.

Med en uddannelse som bygningsmaler har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan vælge at blive selvstændig og starte din egen virksomhed. Du kan arbejde i en mindre eller større virksomhed. Du kan arbejde i det private eller det offentlige.

Du har gode muligheder for at videreuddanne dig med en uddannelse som bygningsmaler. Du kan blandt andet læse til bygningskonstruktør eller byggekoordinator. Find ud af hvilken videregående uddannelse du kan tage med Retningsviseren.

Elevtjenesten
ElevtjenestenVejledning Holbæk
Tlf. 72 290 151
elevtjenesten@eucnvs.dk
Tilmeld dig her

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk