Erhvervsuddannelse

Bygningsmaler

Er du god til at sammensætte farver og være omhyggelig? Så kan uddannelsen til bygningsmaler være lige noget for dig!

Elev på uddannelsen til bygningsmaler

Erhvervsuddannelse

Bygningsmaler

Er du god til at sammensætte farver og være omhyggelig? Så kan uddannelsen til bygningsmaler være lige noget for dig!

Som bygningsmaler forvandler du gammelt og slidt til nyt og spænd­ ende. Arbejdsopgaverne er mange og forskellige – de spænder nemlig bredt lige fra at give vægge, vinduer og facader nyt liv og friske farver til rådgivning og byfornyelse.

En alsidig håndværker

Bygningsmaleren maler derfor ikke ”bare” vægge, men er både en alsidig håndværker og en kompetent rådgiver, der har sans for stil, form og farver.

Under uddannelsen til bygningsmaler lærer du derfor om forskellige maleteknikker, det at blande farver, de forskellige faser, der er i malerarbejdet og tidens nyeste tendenser og trends.

Dette gør dig i stand til at rådgive kunder om farvevalg og stil og gør dig til en dygtig håndværker.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Opstartsdato

EUD: 26. oktober 2023
EUX: 15. januar 2024
EUD: 9. april 2024

Afdeling

EUC Holbæk

Jeg har valgt den her uddannelse fordi jeg godt kan lide at være kreativ og arbejde med mine hænder.

Amalie, bygningsmaler gf2

Om uddannelsen

Uddannelsen til bygningsmaler tager 3 år og 3 måneder.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På uddannelsen til bygningsmaler skal du have følgende grundfag:

  • Dansk E-niveau
  • Naturfag E-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Læs mere om eux bygningsmaler her.

Bemærk, at vi på EUC Nordvestsjælland kun udbyder eux på grundforløb 1 og 2. Ønsker du eux på dit hovedforløb, skal du tage det på anden skole.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om skolehjemmet her.

Med en uddannelse som bygningsmaler har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan vælge at blive selvstændig og starte din egen virksomhed. Du kan arbejde i en mindre eller større virksomhed. Du kan arbejde i det private eller det offentlige.

Du har gode muligheder for at videreuddanne dig med en uddannelse som bygningsmaler. Du kan blandt andet læse til bygningskonstruktør eller byggekoordinator. Find ud af hvilken videregående uddannelse du kan tage med Retningsviseren.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser