Med eux uddannelse som bygningssnedker får du både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse. Det betyder, at du både arbejder på værkstedet og har gymnasiale fag. I løbet af en typisk uge har du 2-3 dage med gymnasiefag og 2-3 dage med snedkerfaglig undervisning på værkstedet.

Når du er færdig med din eux uddannelse har du mulighed for at gå ud og arbejde som bygningssnedker på lige vilkår med andre snedkere eller du kan vælge at læse videre på de videregående uddannelser.

Som bygningssnedker fremstiller du vinduer, døre, trapper og andet inventar i bygninger. Du arbejder typisk med træ og forskellige pladematerialer. I arbejdet bruger du både computerstyrede maskiner og traditionelt håndværktøj.

Det er også dig, der rådgiver kunden om alt fra materialevalg til kreative opgaveløsninger. Du skal derfor lærer at kunne forklare, tegne og bygge, så det lever op til kundens ønsker.

Arbejdet som snedker kræver kreativitet og præcision samt gode samarbejdsevner da man ofte samarbejder med mange andre faggrupper.

På EUC Nordvestsjælland udbyder vi kun grundforløbet på EUX snedkeruddannelsen. Du skal herefter fortsætte din uddannelse i Hillerød, Roskilde eller København.

Forløb/varighed

4 år 3 mdr. (Fordelingen af skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Hovedforløb (skole)

Praktik

Som eux bygningsnedker skal du have følgende gymnasiefag:

Grundforløb 1:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau

Grundforløb 2:

 • Matematik C-niveau
 • Fysik C-niveau
 • Teknologi C-niveau

Hovedforløbet:

 • Dansk A-niveau
 • Matematik B eller A-niveau
 • Kemi C-niveau
 • Fysik B-niveau
 • Engelsk B-niveau
 • Teknologi B-niveau
 • Teknikfag B-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på fagene:

Som eux bygningssnedker skal du være forberedt på en del eksaminer samt skriftligt arbejde.

Grundforløb 1:

1 eksamen udtrækkes blandt de gymnasiale fag

Grundforløb 2:

1 eksamen udtrækkes blandt de gymnasiale fag

En faglig grundforløbsprøve

Hovedforløb:

Seks eksaminer udtrækkes blandt de gymnasiale fag

Større skriftlig opgave (SSO)

Eksamensprojekt

Den faglige svendeprøve

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skolepraktik hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Praktikcenteret er ansvarlig for skolepraktikken.

Når du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Ønsker du at læse eux bygningsnedker og har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, så skal du inden du starter have taget fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau for at få adgang. Du kan typisk læse fagene på VUC som enkeltfag.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med en uddannelse som snedker kan du arbejde med mange forskellige opgaver afhængig af hvilket speciale du har valgt. De fleste kommer til at arbejde i mindre virksomheder, men der er også mulighed for at arbejde i entreprenørfirmaer eller blive selvstændig med egen virksomhed.

Som møbelsnedker eller træoperatør arbejder du primært på et værksted, hvor i mod du som bygningssnedker oftere arbejder på byggepladser eller i private hjem.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig som snedker. Det kan f.eks. være på erhvervsakademiuddannelserne designteknolog, e-designer, byggekoordinator, driftsteknolog (off shore), energiteknolog eller produktionsteknolog. Du kan også læse videre på en professionsbachelor uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør eller eksport og teknologi. Se mere på www.ug.dk

Elevtjenesten
Elevtjenesten
72 290 151
hln@eucnvs.dk

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk

Absalonsvej 20