Erhvervsuddannelse

Detailuddannelsen

Uddannelsen for dig, der brænder for at arbejde med kunder og at præstere i et servicefag.

Salgsassistent i butik

Erhvervsuddannelse

Detailuddannelsen

Uddannelsen for dig, der brænder for at arbejde med kunder og at præstere i et servicefag.

Som uddannet indenfor detail arbejder du med salg i butiksverdenen – ofte som salgsassistent.

På uddannelsen lærer du hovedsageligt om varer, salg og kundeservice. Men det er ikke kun selve salgsdelen, du lærer om på uddannelsen. Du får ligeledes viden om varerpræsentation, butiksindretning, økonomi og meget mere. På den måde bliver du klar til at arbejde med forskellige aspekter indenfor butikssalg.

Du har mulighed for at vælge speciale indenfor uddannelsen og dermed bestemme, hvilken retning indenfor detail, du har lyst til at gå i. Du skal først vælge speciale hovedforløbet. Læs mere om de forskellige specialer under menupunktet “Specialer” herunder.

Når du er færdig med dit grundforløb, skal du videre på hovedforløbet, som veksler mellem at være ude i lære og på kortere skoleophold. Vi udbyder kun grundforløbet – hovedforløbet tages på anden skole.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Allikelund Gymnasium
Kamilla Schmidt Riise
30 70 18 67
kaje@eucnvs.dk

Opstartsdato

EUD Holbæk: 15. januar 2024
EUX Holbæk: 15. januar 2024

EUD Allikelund: 15. januar 2024
EUX Allikelund: 15. januar 2024

Afdeling

EUC Holbæk
Allikelund Gymnasium

Det giver mig sådan en glæde indeni at have hjulpet andre med et problem de har haft.

Jacqueline Christensen

Om uddannelsen

Varighed: 3-4 år

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På detailuddannelsen skal du have følgende grundfag:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi C-niveau
 • It C-niveau
 • Afsætning C-niveau

Herudover har du fag, der er specifikke for det speciale du vælger.

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

Du kan på detailuddannelsen vælge mellem specialerne:

 • Salgsassistent:
  Specialet salgsassistent gennemføres hovedsagligt i butikker med blandet sortiment eller butikker, som ikke har tilknytning til en bestemt branche eller kæde. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg og du skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken. Uddannelsen skal give dig klare karriereveje og efteruddannelsesveje, også internationalt, og være kendt som den bedste indgang til at blive selvstændig.
 • Salgsassistent med profil:
  Næsten alle butikker og kæder kan uddanne elever til specialet Salgsassistent med profil. Uddannelsen giver gode muligheder for at arbejde bredt med salg og eleven skal kunne løse alle almindeligt forekommende opgaver i butikken.Der kan vælges blandt følgende profiler:

  • Optik
  • Nærbutik
  • Boghandel
  • Dagligvarer
  • Fotohandel
  • Stormagasin
  • Farvehandel
  • Møbelhandel
  • Sport og fritid
  • Materialhandel
  • Byggemarked, værktøj, beslag
  • Glas, porcelæn og gaveartikler
  • Legetøj og hobbyartikler
  • Tekstil
  • Tekstil, herretøj
  • Tekstil, dametøj
  • Køkken og Bad
  • Kapitalkædedrift
  • Guld, sølv og ure
  • Forbrugerelektronik
  • Sko og læderartikler
  • Radio/TV&Multimedier
 • Blomsterdekoratør:
  Specialet blomsterdekoratør foregår i blomsterbutikker, hvor en væsentlig del af salget er baseret på binderi og dekoration. I uddannelsen kombineres det butiksfaglige med det kreative og håndværksmæssige inden for blomsterdekoration. Uddannelsen skal give de unge klare karriereveje og efteruddannelsesveje, også internationalt, og være kendt som den bedste indgang til at blive selvstændig.
 • Dekoratør:
  Dekoratøruddannelsen er rettet mod alle brancher og butikstyper. l uddannelsen arbejdes der med visuel kommunikation, grafiske virkemidler og dekorationsopgaver fra idé til færdigt resultat. Kreativ sans, lyst til konkret opgaveløsning og samarbejde med mange er vigtige elementer i uddannelsen. Større varehuse i kæder er ofte godkendte praktiksteder og har flere dekoratører, som planlægger dekorationsopgaver i forbindelse med højtiderne og varehusets særlige kampagner. Målet for uddannelsen er, at give de unge klare karriereveje og efteruddannelsesveje, også internationalt, og at være kendt som den bedste indgang til at blive selvstændig.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux-uddannelse får du både en studenterhue og et uddannelsesbevis, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Eux-uddannelsen har sin egen opbygning og andre fag end detailuddannelsen uden eux.

Læs mere om eux detailuddannelsen her.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en studentereksamen, kan forløbet være anderledes for dig, da du så skal tage EUS 5 (hvis du har hhx) eller EUS 10 (hvis du har htx, stx eller hf).

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Når du er uddannet indenfor detail, kan du både gå direkte ud på arbejdsmarkedet eller læse videre. Da du uddanner dig til at arbejde i butik, er jobmulighederne brede og spænder lige fra supermarkeder til nichebutikker. Du kan også blive selvstændig eller bestyrer din egen butik.

Der kan også være særlige muligheder, om du vælger det ene eller anden speciale.

Vil du læse videre, er det også muligt ved enkeltfagssupplering eller du kan vælge at tage uddannelsen med eux. Her kan du eksempelvis med fordel vælge uddannelserne til designteknologi, handelsøkonom og serviceøkonom. Læs mere om disse uddannelser på www.ug.dk.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser

Grundforløb 1

Business
EUX business