Erhvervsuddannelse

Elektriker

Få en teknisk udfordrende hverdag fyldt med lys, ledninger, volt og ampere.

Elev på uddannelsen til elektriker

Erhvervsuddannelse

Elektriker

Få en teknisk udfordrende hverdag fyldt med lys, ledninger, volt og ampere.

På elektrikeruddannelsen lærer du at installere, reparere og vedligeholde forskellige el-systemer i bolig, erhverv og industri. Du lærer f.eks. at installere lys i bygninger, skifte kontakter og ledninger. Du kommer også til at lære at arbejde med computerstyrede el-systemer, f.eks. computernetværk.

Som elektriker lærer du at have fokus på kunden. Således lærer du at designe elektriske løsninger, som bedst muligt opfylder kundens behov.

På uddannelsen lærer også om forsyningsnettets opbygning samt energieffektivisering, beregning af energiforbrug og besparelsespotentialer.

Kort sagt kræver uddannelsen fingersnilde, teknisk forståelse samt en stor portion lyst til at designe gode og effektive el-løsninger.

Når du er færdig med dit grundforløb, skal du videre på hovedforløbet, som veksler mellem at være ude i lære og på kortere skoleophold. Vi udbyder grundforløbet i både Holbæk og Kalundborg – hovedforløbet tages i Holbæk.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Processkolen, Kalundborg
Michael Gransøe
72 290 422
mig@eucnvs.dk

Opstartsdato

EUD i Holbæk & Kalundborg: 15. januar 204
EUD Holbæk: 9. april 2024
EUD Kalundborg: 5. august 2024
EUD Holbæk: 7. august 2024

EUX: 15. januar 2024

Afdeling

EUC afd. Holbæk
Processkolen

El-arbejdet er vigtigt fordi det fylder en stor del af vores hverdag og jeg tror det kommer til at fylde mere og mere i takt med, at vi energioptimere.

Alexander Strarup

Om uddannelsen

Uddannelsen til elektriker tager ca. 4 år – 4 år og 5 måneder.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På elektrikeruddannelsen skal du have følgende grundfag:

  • Dansk E-niveau
  • Matematik D-niveau
  • Fysik E-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Læs mere om eux elektriker her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Der er mange forskellige jobmuligheder som elektriker. Det kommer blandt andet an på hvilket speciale du vælger. Du kan bl.a. arbejde som industrielektriker, antennemontør, belysningsmontør og alarmmontør. Du kan få job i det offentlige såvel som i det private.

Som elektriker har du også flere muligheder for at videreuddanne dig. Du kan bl.a. videreuddanne dig til el-installatør, it-teknolog, energiteknolog og bygningskonstruktør. Se flere efteruddannelsesmuligheder på www.ug.dk.

Hvis du er 16-25 år, er udeboende i Region Sjælland og har valgt uddannelsen til elektriker, industritekniker, procesoperatør eller smed kan du fra januar 2023 søge Andels legat

Legatet er på 2.030 kr. om måneden, og du kan få det i op til 12 måneder (6 måneder på grundforløb 2 og de første 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet).

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser