Erhvervsuddannelse

Ernæringsassistent

Lær hvordan man kombinerer god mad og smag på en sund og tiltalende måde.

Lav sund mad som ernæringsassistent

Erhvervsuddannelse

Ernæringsassistent

Lær hvordan man kombinerer god mad og smag på en sund og tiltalende måde.

Som ernæringsassistent lærer du om alle de forskellige råvarers kvaliteter samt de næringsmæssige krav, og kan tilpasse den til den rigtige målgruppe, om det så er børn, syge eller ældre.

Du lærer også, hvad det vil sige, når der tales om fedtbegrænsning, vitamin- og proteinindhold samt diæter, allergier og intolerance og kan tage hensyn til disse, når du planlægger dine retter.

Udover selve madlavningen, lærer du også om indkøb og økonomi samt hvordan man planlægger arbejdet og samarbejdet i store køkkener.

Ofte arbejder man som ernæringsassistent i køkkenet på plejehjem, institutioner, hospitaler eller i en kantine.

Når du er færdig med dit grundforløb, skal du videre på hovedforløbet, som veksler mellem at være ude i lære og på kortere skoleophold. Vi udbyder kun grundforløbet – hovedforløbet tages på anden skole.

Heidi T. Højberg, Holbæk
Studievejleder
heth@eucnvs.dk
Tlf. 23 35 79 27

Opstartsdato

7. august 2024

Afdeling

EUC afd. Fårevejle

Det er vigtigt at det smager godt, og at det ser tiltalende ud for fx borgeren, så det ikke bare er ernæringsrigtig mad.

Natthida Phuangmalai
Skills Denmark

Om uddannelsen

Uddannelsen til ernæringsassistent tager ca. 3 år og 7 måneder.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

Som ernæringsassistent skal du have følgende grundfag:

  • Dansk E-niveau
  • Naturfag E-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Der er eux på ernæringsassistenten, men den udbydes ikke på EUC Nordvestsjælland.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med en uddannelse som ernæringsassistent kan du få arbejde i køkkenet på et hospital eller i en kantine. Det kan også være forskellige daginstitutioner, skoler eller restauranter. Der er gode ansættelsesmuligheder for kantineassistenter.

Du har gode muligheder for at videreuddanne dig med en uddannelse som ernæringsassistent. Du kan blandt andet læse til procesteknolog som er en erhvervsakademiuddannelse eller tage en professionsbachelor i ernæring og sundhed. Læs mere på www.ug.dk.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser

Grundforløb 2

Tandklinikassistent
Kok