business

Euv - Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er en hurtigere måde at få et svendebrev, for dig der er over 25 år eller ældre, og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse bag dig.

Hvor lang tid, det vil tage at gennemføre din uddannelse, kommer an på, hvilke erfaringer du har med dig:

Mindst 2 års relevant erhvervserfaring
Har du 2 års relevant erhvervserfaring (eller mere), vil dit skoleforløb som udgangspunkt være 10% kortere end et normalt hovedforløb- og uden praktik.

Forløbet kan evt. forkortes yderligere afhængigt af dine individuelle kompetencer.

Mindre end 2 års relevant erhvervsuddannelse
Har du mindre end 2 års relevant erhvervsuddannelse bag dig, vil dit skoleforløb som udgangspunkt være 10% kortere end normalt hovedforløb- og med højst 2 års praktik.

Forløbet kan evt. forkortes yderligere afhængigt af dine individuelle kompetencer.

Ingen relevant erhvervserfaring eller uddannelse
Har du hverken relevant erhvervserfaring eller anden uddannelse bag dig, vil både skole- og praktikperioder have samme omfang og varighed som på eud.

EUV-billede.jpg