Eventkoordinator

Som eventkoordinator er dit job at planlægge, arrangere og være med til at eksekvere arrangementer – særligt større arrangementer såsom bryllupper. Det handler især om at udvikle og finde på nye idéer og at føre dem ud i livet som oplevelser, der passer godt til den givne kundes behov. Og netop det lærer du alt om på uddannelsen.

Du lærer således om alt lige fra økonomien bag, booking og kontrakter til kundekontakt og værtskab, da det hele er vigtigt for dig som en eventkoordinator, når du skal skabe en gennemført og helstøbt oplevelse for kunden.

Når du er færdig med dit grundforløb, skal du have en læreplads og skal herefter på kortere skoleophold. EUC Nordvestsjælland udbyder kun grundforløbet, de kortere skoleophold på hovedforløbet tages på anden skole.

Adgangsbegrænsning

De er adgangsbegrænsning på denne uddannelse, hvilket vil sige at der kun er et bestemt antal pladser – kaldet kvotepladser. For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:

Du søger uddannelsen via. optagelse.dk, og du vedhæfter her følgende:
* Motiveret ansøgning
* CV + lille foto af dig selv
* Eksamensbeviser
* Kursusbeviser og udtalelser

Varighed: 4 år 6 mdr.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På eventkoordinatoruddannelsen skal du have følgende fag:

  • Dansk C-niveau
  • Engelsk C-niveau
  • Samfundsfag C-niveau
  • Virksomhedsøkonomi C-niveau
  • Informationsteknologi C-niveau

Andre fag:

  • Eventgennemførelse
  • Eventplanlægning
  • Eventudvikling
  • Salg og service

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsrettet studentereksamen, hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux-uddannelse, har du dermed både mulighed for at læse videre eller gå direkte ud at arbejde.

Vælger du eux, får du udover de specifikke fag også gymnasiefag.

Læse mere om EUX eventkoordinator her.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Har du en studentereksamen, kan forløbet være anderledes for dig, da du så skal tage EUS 5 (hvis du har hhx) eller EUS 10 (hvis du har htx, stx eller hf).

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten eller vejleder for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Som eventkoordinator træder du ud på et jobmarked, hvor du kan arbejde i mange forskellige typer af virksomheder, som arbejder med arrangementer. Eksempelvis eventfirmaer, pr-bureauer og spillesteder. Du får nemlig en uddannelse, der giver brede jobmuligheder fremadrettet.

Det betyder også, at der er flere muligheder, hvis du har lyst til at læse videre. Særligt uddannelserne til designteknolog, handelsøkonom og serviceøkonom er oplagte som eventkoordinator, men det er professionsbacheloren i leasure management også.

Studievejledning
StudievejledningKalundborg
Tilmeld dig her

Afdeling

Allikelund Gymnasium
J. Hagemann-Petersens Allé 22
4400 Kalundborg