Erhvervsuddannelse

Handelsuddannelsen

Bliv bindeleddet mellem virksomheder, når der skal handles business to business.

Kontormøde med statistik

Erhvervsuddannelse

Handelsuddannelsen

Bliv bindeleddet mellem virksomheder, når der skal handles business to business.

Med en handelsuddannelse skal du have sans for plan- lægning, koordinering og gode evner til at kommunikere. Du får viden om blandt andet forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde, og kan være med i hele salgsprocessen, for at sikre virksomheden den bedste indtjening og overskud. Du kan på handelsuddannelsen vælge mellem følgende specialer:

Handelsassistent (salg): Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

Indkøbsassistent: Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen.

Logistikassistent: Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi.

Når du er færdig med dit grundforløb, skal du videre på hovedforløbet, som veksler mellem at være ude i lære og på kortere skoleophold. Vi udbyder kun grundforløbet – hovedforløbet tages på anden skole.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Allikelund Gymnasium
Kamilla Schmidt Riise
30 70 18 67
kaje@eucnvs.dk

Opstartsdato

EUD Holbæk: 10. august 2023
EUX Holbæk: 15. januar 2024

EUD Allikelund: 15. januar 2024
EUX Allikelund: 15. januar 2024

Afdelinger

EUC afd. Holbæk
Allikelund Gymnasium

Om uddannelsen

Varighed: 3-4 år

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På handelsuddannelsen skal du have følgende fag:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • IT C-niveau
 • Afsætning C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi C-niveau

Andre fag:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik

Afhængig af hvilket speciale du vælger, vil du også modtage undervisning i andre fag.

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

Du kan på handelsuddannelsen vælge mellem følgende specialer:

Handelsassistent (salg)

Handelsassistent – salg er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder. Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling.Specialet kan evt. gennemføres rettet mod en bestemt brancheretning.

Indkøbsassistent

Indkøbsassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og indkøbsfunktioner. Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbs-processen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

Logistikassistent

Specialet er målrettet virksomhedens handels- og logistikfunktioner. Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet, og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsrettet studentereksamen, hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux-uddannelse, har du dermed både mulighed for at læse videre eller gå direkte ud at arbejde.

Vælger du eux, får du udover de specifikke grundfag også gymnasiefag.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en studentereksamen, kan forløbet være anderledes for dig, da du så skal tage EUS 5 (hvis du har hhx) eller EUS 10 (hvis du har htx, stx eller hf).

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten eller vejleder for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med handelsuddannelsen kan du gå ud og finde et job i en bred vifte af handelsvirksomheder, ligesom du også kan vælge at starte din egen virksomhed. Du kan derfor få job i et hav af forskellige brancher.

Der kan også være særlige muligheder, om du vælger det ene eller anden speciale.

Vil du læse videre, er det også muligt ved enkeltfagssupplering eller du kan vælge at tage uddannelsen med eux. Typisk læser elever med en handelsuddannelse videre til designteknolog, handelsøkonom, logistikøkonom eller serviceøkonom eller tager en professionsbachelor i f.eks. finans.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser

Grundforløb 1

Business
EUX business

Handelsuddannelsen

Handelsuddannelsen er for dig, der drømmer om at arbejde med handel på den ene eller anden måde – med fx salg, indkøb, logistik og B2B-forretning (virksomhed til virksomhed). En stor del af uddannelsen handler om at lære, hvordan du repræsenterer en virksomhed på bedst mulig vis i en handelssituation, og derfor har du fag, hvor du får viden om blandt andet forretningsforståelse, kundekommunikation og samarbejde. På den måde bliver du klædt på til et arbejdsliv, hvor du kan arbejde med både produkter og services.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at vælge speciale indenfor uddannelsen og dermed bestemme, hvilken retning indenfor handel du har lyst til at gå i. Du kan herunder se hvilke specialer du kan vælge.

Når du er færdig med dit grundforløb, skal du have en læreplads og skal herefter på kortere skoleophold. EUC Nordvestsjælland udbyder kun grundforløbet, de kortere skoleophold på hovedforløbet tages på anden skole.

Varighed: 3-4 år

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På handelsuddannelsen skal du have følgende fag:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • IT C-niveau
 • Afsætning C-niveau
 • Virksomhedsøkonomi C-niveau

Andre fag:

 • Salg
 • Salgsplanlægning
 • Indkøb
 • Logistik

Afhængig af hvilket speciale du vælger, vil du også modtage undervisning i andre fag.

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

Du kan på handelsuddannelsen vælge mellem følgende specialer:

Handelsassistent (salg)

Handelsassistent – salg er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder. Salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder. I specialet fokuseres der, i teori og praksis, på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling.Specialet kan evt. gennemføres rettet mod en bestemt brancheretning.

Indkøbsassistent

Indkøbsassistent er et af Handelsuddannelsens tre specialer. Specialet er målrettet virksomhedens handels- og indkøbsfunktioner. Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbs-processen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

Logistikassistent

Specialet er målrettet virksomhedens handels- og logistikfunktioner. Logistik handler om at levere de ydelser, som tilfører kunderne værdi, og som fastsætter værdiens betydning for virksomhedens økonomi. I logistikspecialet fokuseres der, i teori og praksis, på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner. Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for logistikbegrebet, og får forståelse for implementering og gennemførelse af logistikkoncepter på alle niveauer i virksomheden.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsrettet studentereksamen, hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux-uddannelse, har du dermed både mulighed for at læse videre eller gå direkte ud at arbejde.

Vælger du eux, får du udover de specifikke grundfag også gymnasiefag.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en studentereksamen, kan forløbet være anderledes for dig, da du så skal tage EUS 5 (hvis du har hhx) eller EUS 10 (hvis du har htx, stx eller hf).

Har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, kan der være nogle særlige forhold, der gør sig gældende afhængig af hvor meget erhvervserfaring eller uddannelse, du har fra tidligere. Du kan evt. få afkortet din uddannelse eller have fordel af at tage uddannelsen via vores online forløb: EucOnline

Kontakt elevtjenesten eller vejleder for at høre mere om dine muligheder. Se kontaktoplysningerne øverst til højre på denne side.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med handelsuddannelsen kan du gå ud og finde et job i en bred vifte af handelsvirksomheder, ligesom du også kan vælge at starte din egen virksomhed. Du kan derfor få job i et hav af forskellige brancher.

Der kan også være særlige muligheder, om du vælger det ene eller anden speciale.

Vil du læse videre, er det også muligt ved enkeltfagssupplering eller du kan vælge at tage uddannelsen med eux. Typisk læser elever med en handelsuddannelse videre til designteknolog, handelsøkonom, logistikøkonom eller serviceøkonom eller tager en professionsbachelor i f.eks. finans.

Elevtjenesten
ElevtjenestenVejledning - Holbæk
Tlf. 72 290 151
elevtjenesten@eucnvs.dk
Studievejledning
StudievejledningKalundborg

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk

Afdeling

Allikelund Gymnasium
J. Hagemann-Petersens Allé 22
4400 Kalundborg