Erhvervsuddannelse

Industrioperatør

Vær med til at få produkterne færdige til tiden, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Elever på uddannelsen til industrioperatør

Erhvervsuddannelse

Industrioperatør

Hver med til at få produkterne færdige til tiden, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Som industrioperatør står du for den daglige drift af maskiner og anlæg, så produktionen kører så effektivt som muligt, når der skal produceres i store mængder af fx medicin, fødevarer eller dele til byggerier. Du sørger også for, at produktionen bliver færdig til tiden, og at kvaliteten er i top.

Det er dig og dine kolleger, der har ansvar for, at produktionen kører, som den skal. Du har særlig viden om at finde og rette fejl på maskiner. Hvis der er afvigelser i driften, griber du ind og retter fejlen. Eller sørger for at orientere en kollega eller chef. Du skal derfor være god til at kommunikere og rapportere.

Både opgaver og ansvar varierer alt efter, hvor du er ansat. De fleste store anlæg kører i døgndrift, og du skal være indstillet på at arbejde i skiftehold.

Processkolen, Kalundborg
Michael Gransøe
72 290 422
mig@eucnvs.dk

Opstartsdato

Vi har løbende optag – kontakt Michael Gransøe for nærmere information.

Afdeling

Processkolen

Om uddannelsen

Klik på billedet herunder og få et 360 graders view af værkstedet.

Varighed: 2 år 6 mdr.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På uddannelsen til industrioperatør skal du have følgende grundfag:

  • Naturfag F-niveau
  • Informationsteknologi F-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

På EUC Nordvestsjælland udbyder vi ikke eux på industrioperatøruddannelsen.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk.

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Læs mere om skolehjemmet her.

Som industrioperatør arbejder du med at betjene produktionsanlæg samt med driftsopgaver i industrien. Du kan arbejde i mange forskellige brancher f.eks. fødevarer, medicin, elektronik eller jern og metal.

Som industrioperatør kan du læse videre på flere erhvervsakademiuddannelser. Læs mere om disse uddannelser på www.ug.dk.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser

Grundforløb 2

Procesoperatør