Erhvervsuddannelse

Industritekniker

Lær at arbejde med industrimaskiner, der kan dreje, bore og skære i metal, stål og plast.

Elev på uddannelsen til industritekniker

Erhvervsuddannelse

Industritekniker

Lær at arbejde med industrimaskiner, der kan dreje, bore og skære i metal, stål og plast.

Som industritekniker skal du kunne håndtere opgaver, der kræver præcision ned til mindste millimeter, når du skal være med til at fremstille dele til alt fra vindmøller og robotter til fly og biler.

En stor del af arbejdet udføres ved hjælp af højteknologiske maskiner, som du selv skal programmerer. Du får derfor på uddannelsen grundlæggende viden om industrimaskinerne, hvor du bl.a. lærer at programmere maskinerne. Det kan f.eks. være computerstyrede produktionsanlæg i metal- og plastindustrien.

Når du er færdig med dit grundforløb, skal du videre på hovedforløbet, som veksler mellem at være ude i lære og på kortere skoleophold. Vi udbyder kun grundforløbet – hovedforløbet tages på anden skole.

Heidi T. Højberg, Holbæk
Studievejleder
heth@eucnvs.dk
Tlf. 23 35 79 27

Opstartsdato

EUD: 9. april 2024
EUD: 7. august 2024

Afdeling

EUC afd. Holbæk

Det lægger et kæmpe pres på én, når man står og arbejder med sådan noget rigtig dyrt “legetøj”. Det er jo maskiner til millioner. Men det gør da også at man er lidt mere forsigtig.

René, industritekniker

Om uddannelsen

Klik på billedet herunder og se værksteder i en 360 graders view.

Varighed: 4 år og 6 mdr.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

Som industritekniker skal du have følgende grundfag:

  • Matematik D-niveau
  • Fysik F-niveau
  • Dansk D-niveau
  • Engelsk D-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Der er eux på industritekniker, men den udbydes ikke på EUC Nordvestsjælland. Vi henviser til skolerne i Roskilde, Ringsted eller Slagelse.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2. februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Læs mere om skolehjemmet her.

Som industritekniker har du flere gode jobmuligheder i jern- og metalindustrien. Du arbejder med at vedligeholde og fremstille maskiner, produktionsanlæg og maskindele. Du kan arbejde med at fremstille robotter, kraner og skibsmotorer.

Med en industriteknikeruddannelse er det altid muligt at videreuddanne dig. Blandet andet til maskinmester eller driftsteknolog. Hvis du tager uddannelsen med eux eller supplerer med adgangskurser, kan du også læse videre til f.eks. maskiningeniør. Læs mere om disse uddannelser på www.ug.dk.

Hvis du er 16-25 år, er udeboende i Region Sjælland og har valgt uddannelsen til elektriker, industritekniker, procesoperatør eller smed kan du fra januar 2023 søge Andels legat

Legatet er på 2.030 kr. om måneden, og du kan få det i op til 12 måneder (6 måneder på grundforløb 2 og de første 6 måneder af din læreplads på hovedforløbet).

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser