En maskinsnedker laver døre, gulve og møbler i træ på maskiner. Som maskinsnedker er der meget samarbejde med andre faggrupper og du lærer at planlægge opgaverne i samspil med produktionen.

På uddannelsen lærer du at læse og tegne tekniske tegninger i CAD-programmer. Du lærer også om forskellige materialer og deres egenskaber samt at bruge forskellige maskiner til fremstilling – herunder CNC maskiner. Sikkerhed er også en vigtig del af det du lærer på uddannelsen.

På EUC Nordvestsjælland udbyder vi kun grundforløbet på maskinsnedkeruddannelsen. Du skal herefter fortsætte din uddannelse i Roskilde eller København.

Forløb/varighed

4 år 6 mdr. (Fordelingen af skole og praktik på hovedforløbet er vejledende.)


Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Hovedforløb (skole)

Praktik

På uddannelsen til maskinsnedker skal du have følgende grundfag:

  • Matematik F-niveau
  • Teknologi F-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på grundfagene:

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skolepraktik hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Praktikcenteret er ansvarlig for skolepraktikken.

Når du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

På EUC Nordvestsjælland udbyder vi kun grundforløbet som eux maskinsnedker, herefter skal du have en læreplads og fortsætte din uddannelse på en anden skole – vi hjælper dig med at komme godt videre.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med en uddannelse som maskinsnedker kan du blive ansat på produktionsvirksomheder eller du kan vælge at blive selvstændig. De fleste arbejder med at lave møbler eller er i træindustrien.

Som maskinsnedker er der rig mulighed for at videreuddanne dig. Det kan fx være på erhvervsakademiuddannelserne designteknolog, e-designer, byggekoordinator, driftsteknolog (off shore), energiteknolog eller produktionsteknolog. Du kan også læse videre på en professionsbachelor uddannelse som fx bygningskonstruktør eller eksport og teknologi. Se mere på www.ug.dk

Elevtjenesten
Elevtjenesten
72 290 151
hln@eucnvs.dk

Se videoen “Det fede ved mit fag”

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk