Erhvervsuddannelse

Murer

Lær et solidt og holdbart håndværk, som kræver god fysik og sans for kvalitet.

Elev på uddannelsen til murer

Erhvervsuddannelse

Murer

Lær et solidt og holdbart håndværk, som kræver god fysik og sans for kvalitet.

Som murer arbejder du med både renovering, ombygning og modernisering af bygninger. Med dygtige håndværksevner og god fysik løser du opgaver, der vil stå i mange år ud i fremtiden – om det så er en solid sokkel, en smuk pudset facade eller et snorlige stengulv.

Du lærer at arbejde med forskellige slags materialer som mursten, sten og fliser, og at holde disse sammen med mørtel og fuge. Du lærer også at støbe sokkel og gulv, at arbejde med tagsten, at pudse facader og at opsætte fliser på vægge og gulve.

En vigtig del af arbejdet som murer, er blandt andet også at kunne læse arbejdstegninger og bygge nøjagtigt derefter.

Da du som murer ofte arbejder med tunge løft og går på stilladser, er det vigtigt, at du har en god fysik og du skal desuden være indstillet på at arbejde udendørs på stilladser og tage året rundt.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Opstartsdato

EUD: 26. oktober 2023
EUX: 15. januar 2024
EUD: 9. april 2024

Afdeling

EUC afd. Holbæk

Jeg har valgt at blive murer, fordi min far selv er murer, og så er det meget rart i fremtiden at have noget, at kunne falde tilbage på.

Sylvester, murerelev

Om uddannelsen

Lageroperatør med speciale: 3 år

Lager- og terminaldisponent: 4 år

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På lager og transportuddannelsen skal du have følgende grundfag:

  • Naturfag F-niveau
  • Informationsteknologi F-niveau
  • Dansk F-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

EUC Nordvestsjælland udbyder ikke eux på lager og transportuddannelsen.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk.

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med lager og transportuddannelsen arbejder du typisk på et lager med logistik eller som vognmand.

Du kan læse videre på erhvervsakademiuddannelserne med lager og transportuddannelsen f.eks. til logistikøkonom. Læs mere om erhvervsakademiuddannelserne på www.ug.dk.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser

Grundforløb 2

Struktør
Tømrer