Ny mesterlære
– for dig som gerne vil hurtigt ud at arbejde

Ny mesterlære er en praktisk vej til at få en erhvervsuddannelse. Du kan tage en ny mesterlære på de fleste af vores uddannelser – du kan se hvilke nede til højre her på siden.

Der er forskel på, om du ønsker at læse ny mesterlære på én af vores business-uddannelser (handel, detail samt eventkoordinator) eller vores tekniske uddannelser (tømrer, ernæringsassistent, smed, murer m.m.).

Ny mesterlære med en business uddannelse:

Det første år af din uddannelse foregår som praktisk arbejde hos en mester eller i en virksomhed, og hver tirsdag er du i skole hos os. De tirsdage, du er på skolen, bliver du undervist i dansk, engelsk, afsætning, virksomhedsøkonomi og IT. Du vil blive undervist i to fag ad gangen over 8 uger, og en typisk skoledag er på 6 timer med 3 timer til hvert fag.

Som afslutning på forløbet skal du til en eksamen i et af fagene samt til en praksisprøve i din virksomhed. Din oplæring i virksomheden og dine tirsdage på skolen erstatter grundforløb 2.

Uddannelsens hovedforløb foregår på samme måde som på andre erhvervsuddannelser, og din uddannelse giver dig samme kompetencer.

Vi har opstart på ny mesterlære med en business-uddannelse fem gange i skoleåret 2020/21: 11. august 2020, 6. oktober 2020, 8. december 2020, 9. februar 2021 og 27. april 2021.

Ny mesterlære med en teknisk erhvervsuddannelse:

Det første år af din uddannelse foregår som praktisk arbejde hos en mester eller i en virksomhed. Din oplæring i virksomheden erstatter grundforløbet. Der kan godt være kortere skoleperioder, f.eks. i forbindelse med at du skal tage et certifikat, men du skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole.

Uddannelsens hovedforløb foregår på samme måde som på andre erhvervsuddannelser, og din uddannelse giver dig samme kompetencer.

Se hvilke uddannelser vi udbyder som ny mesterlære i højre side under afdelinger.

Forløb/varighed

Ny mesterlære eksempel (Fordelingen af skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Virksomhed (20 uger)

Virksomhed (20 uger)

Hovedforløb (skole)

Virksomhed

For at komme igang med ny mesterlære skal du have fundet en læreplads, dvs. at du skal have en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed eller en mester om at komme i ny mesterlære. Derefter skal du kontakte din lokale erhvervsskole, som laver en uddannelsesplan for hele året sammen med dig og din virksomhed. Planen beskriver, hvad du skal lære både praktisk og teoretisk. Der kan indgå perioder på skole, men det vil være kortere forløb. Hovedvægten ligger på praktisk arbejde i virksomheden.

Du vil få en kontaktlærer fra erhvervsskolen. Kontaktlæreren kan støtte både dig og mester undervejs i den praktiske oplæringstid. Du kan få hjælp til at finde en læreplads ved at besøge nedenstående hjemmesider eller ved at kontakte vores praktikcenter.

Nyttige links:

Når det første års praktiske oplæring er ved at være slut, bliver du kompetencevurderet. Det vil sige, at skolen og mester skal vurdere, om du er ved at være klar til at starte på uddannelsens hovedforløb. Du skal blandt andet løse en praktisk opgave, som indgår med stor vægt i vurderingen. Men du skal også opfylde de øvrige adgangskrav, der er til uddannelsens hovedforløb, dvs. at du skal have taget de nødvendige certifikater og fag, der er krav om.

Hvis din viden er ok, får du et bevis fra skolen på, at du er godkendt til at gå videre med hovedforløbet.

Bliver du ikke godkendt, justerer man din uddannelsesplan og planlægger, hvordan du alligevel kan komme videre med din uddannelse. Fx kan du få forlænget den første skoleperiode i hovedforløbet, så du kan tage de fag eller certifikater, der kræves. Nogle gange kan man også tilrettelægge en særlig skoleperiode for dig, som ligger mellem grundforløbet og starten på hovedforløbet.

Det er ikke muligt at kombinere ny mesterlære med eux.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

Du har de samme muligheder for at videreuddanne dig, når du har færdiggjort din erhvervsuddannelse som ny mesterlære, som hvis du havde taget den som ordinært forløb.

Hvilke videregående uddannelser du kan vælge, afhænger af hvilken uddannelse du vælger.

Jane Dam
Jane DamPraktikcenteret
72 290 125
jda@eucnvs.dk
Tina Dyhr
Tina DyhrPraktikcenteret
72 290 138
tid@eucnvs.dk
Ny mesterlære flyer

Business-uddannelser med ny mesterlære:

Afdelinger

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 14 & 20
4300 Holbæk

EUC Nordvestsjælland
Audebo Skolevej 6b
4300 Holbæk

Processkolen
Rynkevangen 7 – 9
4400 Kalundborg