Erhvervsuddannelse

Personvognsmekaniker

Lær at rode med biler, både med din svensknøgle og med avancerede computerprogrammer.

Elever på uddannelsen til personvognsmekaniker

Erhvervsuddannelse

Personvognsmekaniker

Lær at rode med biler, både med din svensknøgle og med avancerede computerprogrammer.

Som mekaniker skal du fejlfinde, reparere og justere på alt fra motorer, bremser og styretøj til elektriske systemer, på personbiler og varevogne under 3500 kg – både benzin- og dieseldrevne, men også på hybrid- og elbiler. Du er omhyggelig med dit arbejde og skal selv planlægge og udføre størstedelen af de ting, der skal laves.

En mekaniker arbejder i mange forskellige arbejdsstillingen, så det er en fordel, hvis du har en god fysik.

På uddannelsen kan du vælge at slutte som personvognsmontør (trin 1) eller tage hele uddannelsen til personvognsmekaniker.

Personvognsmontør: Du lærer at planlægge og gennemføre arbejdet med eftersyn og simpel fejlfinding på benzin- og dieselmotorer. Du lærer også at reparere og udskifte nedslidte og defekte dele.

Personvognsmekaniker: Du lærer om forskellige former for automatik og elektronik i bilen. Du arbejder med bilens elektriske systemer og får et godt kendskab til de forskellige typer af motorer, bremser, gearkasser, klimaanlæg osv.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Opstartsdato

EUD: 26. oktober 2023
EUX: 15. januar 2024
EUD: 9. april 2024

Afdeling

EUC afd. Holbæk

Det fede ved at være mekaniker er variationen du har hver dag – alle de udfordringer man møder, der varierer fra bil til bil.

Sander, personvognsmekaniker

Om uddannelsen

Personvognsmontør: 2 år

Personvognsmekaniker: 4 år

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På uddannelsen til personvognsmekaniker skal du have følgende grundfag:

  • Dansk E-niveau
  • Matematik E-niveau
  • Engelsk E-niveau
  • Fysik E-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Læs mere om eux personvognsmekaniker her.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk.

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Læs mere om skolehjemmet her.

Som personvognsmekaniker arbejder du typisk på et autoværksted. Du har også gode muligheder for at blive selvstændig.

Som personvognsmekaniker har du også flere muligheder for at videreuddanne dig. Du kan bl.a. videreuddanne dig til ingeniør, maskinmester eller bygningskonstruktør hvis du efter din uddannelse supplerer med de adgangsgivende fag. Se flere efteruddannelsesmuligheder på www.ug.dk.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser