Som procesoperatør arbejder du med produktion inden for procesindustrien hos fx forsyningsselskaber og produktionsvirksomheder.

En vigtig del af arbejdet handler om at kontrollere kvaliteten af det, maskinerne producerer. Du lærer derfor også at finde og rette eventuelle fejl på maskinerne.

De førende procesvirksomheder i Danmark er i rivende udvikling, hvad angår anvendelse af moderne teknologi og arbejdsmetoder. Produktionsanlæggene kører derfor i døgndrift, så du skal være indstillet på at have skiftende arbejdstider. Som procesoperatør er det også vigtigt, at du er god til at samarbejde med andre, da arbejdet i vid udstrækning foregår i selvstyrende teams.

Som procesoperatør arbejder du med at:

  • styre, planlægge og overvåge forskellige processer
  • montere udstyr og systemer
  • lave analyser af kemiske og fysiske processer
  • udarbejde teknisk dokumentation

Procesoperatør med pharma-speciale

Du kan som procesoperatør vælge specialet pharma. Pharmauddannelsen er til dig, som gerne vil arbejde med produktion i medicinalindustrien. Læs mere om pharmauddannelsen her.

Uddannelsen har samme varighed som procesoperatør, men du skal have 10 ugers ekstra undervisning på skolen. Her skal du lære om de særlige forhold, der gør sig gældende i medicinalindustrien, og du har fag i produktionshygiejne og laboratoriearbejde.

Varighed: 4 år og 6 mdr.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På procesoperatøruddannelsen skal du have følgende grundfag:

  • Matematik F-niveau
  • Engelsk F-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Læs mere om eux procesoperatør her.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk.

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Læs mere om skolehjemmet her.

Som procesoperatør arbejder du typisk i medicinalindustrien eller i andre industrivirksomheder.

Du har gode muligheder for at videreuddanne dig med en uddannelse som procesoperatør. Du kan læse videre på mange erhvervsakademiuddannelser f.eks. driftsteknolog, energiteknolog eller miljøteknolog. Læs mere om disse uddannelser på www.ug.dk.

Michael Gransøe
Michael GransøeVejleder Kalundborg
72 290 422
mig@eucnvs.dk
Tilmeld dig her

Afdeling

Processkolen
Rynkevangen 7-9
4400 Kalundborg