Erhvervsuddannelse

Produktør

Bliv produktør i Kalundborg på kun 1,5 år og få et job, hvor du kan arbejde i alle brancher inden for industrien.

Elev på uddannelsen til produktør

Erhvervsuddannelse

Produktør

Bliv produktør i Kalundborg på kun 1,5 år og få et job, hvor du kan arbejde i alle brancher inden for industrien.

Som produktør arbejder du med produktion i industrien på mange forskellige slags virksomheder, der fremstiller fx metal, plast, træ, fødevarer, tøj og kemi.

Du lærer at klargøre og betjene forskellige maskiner i produktionen. Det kan være forskellige anlæg eller robotter. Det kan også være udstyr til at dreje, bore, svejse og montere med. Uddannelsen giver dig en viden om, hvordan man sikrer en høj kvalitet af de producerede varer, og hvordan en virksomhed når sine produktionsmål.

Du lærer endvidere om lager og logistik, så du kan deltage i styring af virksomhedens lager samt får certifikat til at køre gaffeltruck.

Processkolen, Kalundborg
Michael Gransøe
72 290 422
mig@eucnvs.dk

Opstartsdato

7. august 2023

Afdeling

Processkolen

Om uddannelsen

Uddannelsen til produktør tager 1,5-2 år.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på grundforløb 1.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om skolehjemmet her.

Som produktør vil du kunne arbejde i en virksomhed, der producerer varer eller behandler materialer, fx metal- og plastvirksomheder, træ, fødevarer, kemi, robot og beklædning.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser