Smedeuddannelsen giver en grundlæggende viden om bearbejdning af metal. Du lærer at svejse, bukke, klippe, bore, fræse og dreje, samt skære gevind i forskellige metaller.
Med svejsning og anden bearbejdning kommer du til at samle forskellige dele, og du monterer eller demonterer de færdige elementer. Du lærer at bruge CNC-udstyr og CAD/CAM spiller allerede en stor rolle i faget, og denne udvikling vil fortsætte. Derfor vil programmering og kvalitetskontrol på halv- og helautomatiske bearbejdningscentre få stigende betydning i jobbene.

Trin og specialer

Der er mange specialer på smedeuddannelsen. På EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk kan du læse følgende specialer. Se de øvrige smedespecialer på www.ug.dk.

  • Klejnsmed
  • Smed (rustfast)

Som klejnsmed arbejder du med…

Alt inden for jern og metal i mange forskellige profiler f.eks. plader og rør (brandtrapper, stiger, låse, porte, pengeskabe, vejrhaner, kirkespir og andre bygningskonstruktioner)

Som rustfast-smed arbejder du med…

Metaller som rustfast stål, kobber og aluminium i f.eks. industrikøkkener og bryggerier.
Maskiner til fødevare industrien.

Klik på billedet herunder og se et 360 graders view af vores smedeværksted.

Klejnsmed: 4 år og 6 mdr.

Smed (rustfast): 4 år og 6 mdr.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På smedeuddannelsen skal du have følgende grundfag:

  • Dansk E-niveau
  • Matematik E-niveau
  • Engelsk E-niveau
  • Fysik F-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Læs mere om eux smed her.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk.

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Læs mere om skolehjemmet her.

Som smed har du flere gode jobmuligheder i jern- og metalindustrien. Alt afhængig af hvilket speciale du vælger kan du f.eks. arbejde i smedeværksteder, på boreplatforme, større i virksomheder og i fjernvarme- og kraftværker.

Med en smedeuddannelse er det altid muligt at videreuddanne dig. Blandet andet til maskinmester, energiteknolog, VVS-installatør. Hvis du tager uddannelsen med eux eller supplerer med adgangskurser, kan du også læse videre til maskiningeniør. Læs mere om disse uddannelser på www.ug.dk.

Elevtjenesten
ElevtjenestenVejledning Holbæk
Tlf. 72 290 151
elevtjenesten@eucnvs.dk

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 14
4300 Holbæk