Erhvervsuddannelse

Tandklinikassistent

Få en spændende hverdag med fuld fart over feltet og med plads til stor faglig fordybelse.

Elev på uddannelsen til bygningsmaler

Erhvervsuddannelse

Tandklinikassistent

Få en spændende hverdag med fuld fart over feltet og med plads til stor faglig fordybelse.

Tandklinikassistenten er den, der har styr på, hvad der foregår i klinikken – både det praktiske og det administrative. Det er vigtigt at du kan samarbejde og holde overblikket, når der er travlt.

Du hjælper patienterne med at føle sig trygge, fra de træder ind i klinikken, sætter sig i stolen, og går ud igen med et blændende smil.

På uddannelsen lærer du f.eks. at tage røntgenbilleder og rådgive patienten om hvordan de passer på deres tænder og undgår tandsygdomme.

Efter grundforløbet

Hos os kan du kun tage grundforløbet til tandklinikassistent. Hovedforløbet kan læses i København eller på EUC Sjælland i Næstved.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Opstartsdato

26. oktober 2023
15. januar 2024
9. april 2024

Afdeling

EUC afd. Holbæk

Jeg har valgt tandklinikuddannelsen, fordi det har noget med mennesker at gøre og jeg synes selv at jeg er god til mennesker, så det kan jeg jo bruge i mit arbejde.

Mie, tandklinikassistentelev

Om uddannelsen

Uddannelsen til tandklinikassistent tager ca. 3 år og 6 måneder.

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

Som tandklinikassistent skal du have følgende grundfag:

  • Psykologi E-niveau
  • Naturfag F-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Det er ikke muligt at tage eux på tandklinikassistenten på EUC Nordvestsjælland.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk.

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Læs mere om skolehjemmet her.

Med en uddannelse som tandklinikassistent kan du få arbejde i en tandlægeklinik i enten det private eller offentlige. Det kan fx være i en skoletandpleje eller på en privat klinik.

Som tandklinikassistent har du mulighed for at videreuddanne dig på erhvervsakademiuddannelserne. Bemærk dog, at der kan være specifikke adgangskrav. Læs mere på www.ug.dk.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser

Grundforløb 2

Ernæringsassistent