Erhvervsuddannelse

Tømrer

Lær at bygge, renovere og arbejde med forskellige materialer, værktøjer og maskiner.

Elev på uddannelsen til bygningsmaler

Erhvervsuddannelse

Tømrer

Lær at bygge, renovere og arbejde med forskellige materialer, værktøjer og maskiner.

Som tømrer arbejder du med alt slags byggeri – nybyggeri, ombygninger og tilbygninger.

Ud fra dine idéer og tegninger, kombineret med en god materialeforståelse, laver du solide konstruktioner i høj kvalitet, med både traditionelle og moderne teknikker.

På uddannelsen lærer du at planlægge og udføre specialopgaver som tømrer og tænke innovativt og problemløsende. Du lærer at tegne dine konstruktioner og planlægge og udføre opgaverne med respekt for miljøet.

Desuden lærer du om de forskellige materialer og træsorter, ligesom du lærer at arbejde på tværs af de forskellige faggrupper.

Elevtjenesten, Holbæk
Vejledning
72 290 100
elevtjenesten@eucnvs.dk

Processkolen, Kalundborg
Michael Gransøe
72 290 422
mig@eucnvs.dk

Opstartsdato

EUD Holbæk: 15. januar 2024
EUD Fårevejle: 15. januar 2024
Processkolen: 15. januar 2024

EUX: 15. januar 2024

Afdelinger

EUC afd. Holbæk
EUC afd. Fårevejle
Processkolen

Jeg har valgt at tage EUX (tømrer), for at kunne læse videre uden at skulle på ekstra skole – så bliver det ligesom to i én.

Jessie, tømrerelev

Om uddannelsen

Klik på billedet herunder og få et 360 graders view over vores tømrerværksted.

Uddannelsen til tømrer tager ca. 4 år og 6 måneder.

Klik her og se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På træfagenes byggeuddannelse skal du have følgende grundfag:

  • Matematik F-niveau
  • Teknologi F-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse
En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

Vi har et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

Læs mere om eux tømrer her.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk.

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På vores afdeling i Audebo har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever, der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Læs mere om skolehjemmet her.

Med en uddannelse som tømrer har du mange forskellige jobmuligheder. Du kan vælge at blive selvstændig og starte din egen virksomhed. Du kan arbejde i en mindre eller større virksomhed. Du kan arbejde i det private eller det offentlige.

Du har gode muligheder for at videreuddanne dig med en uddannelse som tømrer. Du kan blandt andet læse til bygningskonstruktør, energiteknolog, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Læs mere om disse uddannelser på www.ug.dk.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser

Grundforløb 2

Eux tømrer
Snedker
Struktør