Laver en værktøjsmager værktøj? Ikke rigtig og så alligevel. En værktøjsmager laver formen til at støbe forskellige dele eller værktøjer. Det kan f.eks. være en støbeform til at lave en øloplukker, men det kan også være forme der bruges til at lave dele til mobiltelefoner.

På uddannelsen lærer du den nødvendige viden om at konstruere støbeforme i plastik eller metal til masseproduktion. Du lærer om de forskellige fremstillingsmetoder, tekniske justeringer, betjene CNC maskiner samt læse og tegne de tekniske tegninger der bruges til fremstillingen, så din form bliver helt præcis. Præcision er enormt vigtigt i arbejdet som værktøjsmager, da den del du laver skal passe til en andre dele, som i et større puslespil.

På EUC Nordvestsjælland udbyder vi kun grundforløbet på værktøjsuddannelsen. Du skal herefter fortsætte din uddannelse i Ringsted eller København.

Fordelsuddannelse

Værktøjsmager er en fordelsuddannelse. En fordelsuddannelse er et attraktivt valg for dig, der ønsker:

  • En attraktiv læreplads
  • Stor jobsikkerhed

Forløb/varighed

4 år 6 mdr. (Fordelingen mellem skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Hovedforløb (skole)

Praktik

Som værktøjsmager skal du have følgende grundfag:

  • Fysik F-niveau
  • Matematik D-niveau
  • Dansk E-niveau
  • Engelsk E-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på grundfagene:

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skolepraktik hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Praktikcenteret er ansvarlig for skolepraktikken.

Når du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Eux er en erhvervsfaglig studentereksamen hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en studentereksamen. Når du er færdig med din eux uddannelse får du både en studenterhue og et svendebrev, og kan dermed vælge at læse videre eller gå direkte i job. Uddannelsen har sin egen opbygning og fag.

På EUC Nordvestsjælland udbyder vi kun eux på grundforløbet, herefter skal du have en læreplads.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

  • ATP udskrift (kan hentes på borger.dk)
  • Folkeskolens afgangsbevis

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med en uddannelse som værktøjsmager vil du kunne få arbejde i metal- eller plastindustrien. Der er gode jobmuligheder som værktøjsmager hvor du kan arbejde med at lave dele til mange forskellige brancher. Største delen af arbejdet vil foregå i et værksted.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig som værktøjsmager. Det kan fx være på erhvervsakademiuddannelserne automationsteknolog, driftsteknolog (off shore) eller produktionsteknolog. Du kan også supplere med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne og derefter videreuddanne dig til maskinmester. Se mere på www.ug.dk

Elevtjenesten
Elevtjenesten
Tlf. 72 290 151
elevtjenesten@eucnvs.dk

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 14
4300 Holbæk

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 14
4300 Holbæk