Vejgodstransportuddannelsen giver en grundlæggende erfaring med at køre, efterse og vedligeholde store køretøjer. Du lærer også om de forskellige love og regler, der skal overholdes, når gods skal transporteres rundt i Danmark og i udlandet.

Uddannelsens trin og specialer

  • godschauffør (trin 1)
  • renovationschauffør (trin 1)
  • tankbilchauffør (trin 1)
  • lyttechauffør (trin 1)
  • eller med speciale som kørselsdisponent (trin 2)

På EUC Nordvestsjælland har vi grundforløbet til godschauffør. Hovedforløbet skal du læse på en anden skole.

Som faglært godschauffør kan du køre lastbil med påhængskøretøj nationalt og internationalt på en trafiksikker, energi- og miljørigtig måde.

Du kan udføre arbejdsopgaver inden for transport af temperaturfølsomt gods, håndtere lastbilmonteret kran til og med 30 tonsmeter samt køre transporter med farligt gods.

Du kan anvende vejtransportens regler, behandle transportdokumenter, håndtere forskellige typer af gods, vurdere vægtfordelingen på lastbilen og sikre at lasten er forsvarligt lastet og bundet.

Du kan udarbejde rute- og læsseplaner i henhold til gældende køretids- og hviletidsbestemmelser samt i forhold til kundernes ønsker.

Klik på billedet og se værkstedet.

Klik på billedet og se værkstedet

Værkstedet i 360 grader

Godschauffør med speciale: 3 1/2 år

Kørselsdisponent: 4 1/2 år

Se mere på ug.dk under ‘Uddannelsens opbygning’.

På lager og transportuddannelsen skal du have følgende grundfag:

  • Naturfag F-niveau
  • Informationsteknologi F-niveau
  • Dansk F-niveau

Her kan du se en oversigt over niveauerne på grundfagene:

A Gymnasiet
B Gymnasiet
C EUD / Gymnasiet
D EUD
E 10. klasse / EUD
F 10. klasse / EUD
G 9. klasse

En erhvervsuddannelse hænger tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skoleoplæringscenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

Skolepraktik og uddannelsesgaranti

Hvis du kommer i den situation, at du ikke kan finde en læreplads, kan du komme i skoleoplæring hvis du opfylder kriterierne. Kriterierne er, at du skal have været aktivt lærepladssøgende, du skal have bestået din grundforløbsprøve og nødvendige certifikatkurser. Skoleoplæringscenteret er ansvarlig for skoleoplæringen.

Når du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Uddannelsen udbydes ikke med EUX.

Det er muligt at tage uddannelsen som ny mesterlære. Det betyder, at du i stedet for at tage grundforløbet på skole, tager det ude i en virksomhed. Det er altså en rigtig god mulighed for dig, der gerne vil hurtigt ud og i gang med at arbejde.

Ønsker du at tage uddannelsen som ny mesterlære, skal du have en uddannelsesaftale inden du kan starte på uddannelsen.

Læs mere om ny mesterlære her.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Har du en læreplads, kan du starte direkte på grundforløb 2.

Er du over 25 år har du mulighed for at færdiggøre din uddannelse på kortere tid. Det afhænger af hvor meget relevant erhvervserfaring eller uddannelse du har fra tidligere. Det er skolen der afgør om og hvor meget din uddannelse kan forkortes.

Når vi modtager din ansøgning vil du blive kaldt til samtale med en faglærer eller vejleder. Til samtalen skal du medbringe følgende:

Til samtalen bliver der lavet en vurdering af hvorvidt din uddannelse kan forkortes. Skolen kan også bede dig lave en praktisk prøve for at teste din kvalifikationer. Dette er ikke en prøve der afgør om du kan starte på uddannelsen, men udelukkende om din uddannelsestid kan afkortes.

Adgangskravene er gældende.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere på www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skoleoplæring får du skoleoplæringsydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet på www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte vejlederen.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med din vejleder om det. Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Med uddannelsen som godschauffør, arbejder du primært som chauffør for vognmandsfirmaer.
Du kan læse videre til kørselsdisponent, eller tage en erhvervsakademiuddannelse. Læs mere om erhvervsakademiuddannelserne på www.ug.dk.

Michael Gransøe
Michael GransøeVejleder Kalundborg
72 290 422
mig@eucnvs.dk
Tilmeld dig her

Afdeling

Processkolen
Rynkevangen 7-9
4400 Kalundborg