Mentor søges til EUC Nordvestsjælland

På EUC Nordvestsjælland afdeling Processkolen arbejder vi systematisk med special-pædagogisk støtte (SPS) til elever, der har brug for støtte til at gennemføre deres uddannelse. I den forbindelse søger vi en ny kollega til at være mentor for disse elever.

I det daglige kan udfordringerne være mange, men typisk er det ordblindhed, talblindhed, diagnoser eller andre specialpædagogiske udfordringer, der gør det svært for vores elever at gennemføre en uddannelse uden støtte.

Vi er et lille tæt team af mentorer, der til hverdag gør en forskel for vores elever. Ønsket om, at vores elever opnår succes i deres gennemførelse af uddannelse, er vores motivation. Vi søger derfor en kollega, der brænder for det samme.

Som mentor har du bl.a. ansvaret for:

  • at støtte eleven i gennemførelsen af sin uddannelse under hele uddannelsesforløbet
  • at være en gennemgående tillidsperson i elevens forløb og sørge for, at den unges netværk i form af familie, kontaktperson mv. inddrages, hvor det er relevant

Optimalt set søger vi en person, der både har praktisk pædagogisk erfaring med målgruppen, men også en person, der kan reflektere pædagogisk-teoretisk. Det er derfor en fordel, hvis du har en uddannelse inden for det pædagogiske område. Derudover kræver mentor-rollen nogle personlige forudsætninger.

  • Du skal være analytisk anlagt og have en god situationsfornemmelse
  • Du skal kunne se elevens behov og tale deres ’sprog’, men forblive i mentor-/voksen-rollen
  • Du skal kunne agere ’flue på væggen’ i forskellige situationer og opsamle viden om elevens behov
  • Du skal kunne navigere proaktivt i undervisningen – med fokus på elevens behov, men uden at overtage lærerens rolle
  • Du skal kunne indgå i et højtspecialiseret team, der har opbygget indgående erfaring med elever, som har brug for støtte
  • Du skal kunne arbejde på tværs af mange forskellige faggrupper
  • Du skal kunne arbejde vedholdende og struktureret og samtidig være fleksibel i en hverdag, hvor tingene hurtigt ændrer sig

I din ansøgning er vi interesseret i, at du lægger vægt på, hvordan du praktisk arbejder med elevmålgruppen. Vi er samtidig også meget nysgerrige på, hvordan du benytter dig af din pædagogiske-teoretiske viden til at reflektere og udvikle din praksis. Slutteligt er vi optaget af, hvordan du forstår samarbejde, og hvordan du tilgår dette.

Løn- og ansættelsesvilkår
Tjenestemandslignende ansættelse i henhold til bek. nr. 101, af 1. februar 2007.