Er du student og har du lyst til at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet og tjene dine egne penge? Så er EUS måske noget for dig!

EUS, erhvervsuddannelse for studenter, er for dig, der har en studentereksamen i forvejen – enten en hf, stx eller htx. EUS gør dig klar til et job inden for kontor, salg eller handel på kun 5 uger.

Fag

På EUS 5 ugers forløb har du i alt 3 fag:

Studieretning: Kontor

  • Erhvervsøkonomi C
  • Informationsteknologi C
  • Uddannelsesspecifikt fag

Studieretning: Handel, Detail og Event

  • Afsætning C
  • Erhvervsøkonomi C
  • Uddannelsesspecifikt fag

Det uddannelsesspecifikke fag – også kaldet studieretningsfaget, er enten Kontor, Handel, Detail eller Event, alt afhængig af hvilken studieretning du har valgt i forbindelse med din tilmelding til forløbet.

Forløbet afsluttes med to eksaminer: En grundfagseksamen i ét af de 3 grundfag (Afsætning, Erhvervsøkonomi, Informationsteknologi) samt en grundforløbsprøve, som begge skal bestås.

Fortsæt på hovedforløbet

Efter endt grundforløb skal du 2 år i praktik i en virksomhed inden for den valgte branche, og du starter derved på hovedforløbet. På hovedforløbet veksler du mellem at være på skole og ude i din virksomhed. Forløbet afsluttes med en fagprøve.

Du skal selv søge en praktikplads, men vores praktikkonsulenter hjælper dig gerne med at søge. Besøg vores Praktikcenter.

På hjemmesiden praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på uddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Økonomi

Du får SU, mens du går i skole. I praktikperioden får du elevløn af din virksomhed.

Elevtjenesten
ElevtjenestenVejledning Holbæk
Tlf. 72 290 151
elevtjenesten@eucnvs.dk
Tilmeld dig her

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk