EUS

Erhvervsuddannelse for studenter

Bliv klar til en elevplads inden for kontor, handel eller detail på kun 5 uger

EUS online er et online grundforløb for dig, der har en studentereksamen (stx, htx, hf eller tilsvarende). Onlineforløbet gør dig klar til en elevplads inden for Kontor, Handel eller Detail, afhængig af hvilken studieretning du vælger.

I forbindelse med din tilmelding til uddannelsen, skal du vælge studieretning. Du skal altså tage stilling til, i hvilken branche du gerne vil være elev. Du kan vælge mellem følgende studieretninger:

Hvis du vil arbejde med information, markedsføring, IT, administration og lettere økonomiopgaver, skal du vælge Kontor som studieretning.

Her får du en grundlæggende viden om de forskellige opgaver på et kontor. Du kommer til at stifte bekendtskab med virksomhedens interne og eksterne kommunikation, bogføring, databehandling og brug af IT i hverdagen.

Stort set alle virksomheder har administrative opgaver som løses på et kontor. Når du vælger kontor som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for kontor på dit hovedforløb: Administration, Offentlig administration, Økonomi, Revision og Spedition.

Hvis du vil arbejde med salg, indkøb, logistik inden for business to business, skal du vælge Handel som studieretning. Med studieretning Handel kommer du til arbejde på virksomhedens kontor, og beskæftige dig med virksomhedens handel med andre virksomheder. Det kan både være inden for salg, indkøb, produktion, logistik eller markedsføring.

Under uddannelsen vil du stifte bekendskab med handel mellem virksomheder. Både det rent praktiske inden for salg og indkøb, men også hele lovgivningsområdet. Det er nemlig nogle helt andre regler og love, som gøre sig gældende når virksomheder handler med hinanden, i forhold til når en virksomhed handler med en privat forbruger.

Når du vælger handel som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for handel på dit hovedforløb: Handelsassistent (salg), Indkøbsassistent og Logistikassistent.

Hvis du vil arbejde i butik eller varehus med opgaver inden for butiksoptimering og personlig salg herunder kundebetjening og kundevejledning, skal du vælge Detail som studieretning.

Detailbranchen er en spændende branche med mange udfordringer og ikke mindst muligheder. Branchen er i høj grad styret af udviklingen af kundernes efterspørgsel (behov, trends, vaner mv.). Men også den teknologiske udvikling har sat sit præg på branchen, specielt i forhold til e-handel.

På uddannelsen vil du stifte bekendskab med salgspsykologi, målgruppevalg, markedsføring, e-handel, budgetlægning og ikke mindst butiksindretning.

Når du vælger detail som studieretning kan du vælger mellem mange forskellige retninger for detail på dit hovedforløb: Salgsassistent, Dekoratør, Blomsterdekoratør. Uddannelsen kan også være et godt springbræt til dig der gerne vil være selvstændig.

Vil du vide mere?

Læs mere om forløbet samt, hvordan det foregår at tage en uddannelse online – klik her.

Økonomi

Forløbet er SU berettiget og du søger SU på www.su.dk. I praktikperioden får du elevløn af din virksomhed.

Videre på hovedforløbet

Efter endt grundforløb på de 5 uger, kan du begynde som elev i en virksomhed – også kaldet hovedforløbet. På hovedforløbet veksler du mellem at være på skole og ude i din virksomhed. Forløbet afsluttes med en fagprøve.

Adgangskrav

Alle som har afsluttet studentereksamen (STX), HTX eller en fuld HF og erklæret uddannelsesparat til en onlineuddannelse, bliver optaget på uddannelsen, uanset alder.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en RKV, som er en individuel kompetencevurdering, der på baggrund af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse, skal afklare en eventuel afkortning af dit uddannelsesforløb.

Umiddelbart efter din tilmelding, vil du bliver kontaktet af vores studievejleder herom.