EUX Business

EUX Business2018-11-08T13:22:33+00:00

Opbygningen af eux business ligner andre erhvervsuddannelser, men du har mange flere fag og på et højere niveau.
Uddannelsen varer 4 år. Efter grundforløbet er der et studieår, hvor du har undervisning i gymnasiefag.

Når studieåret er bestået, modtager du dit eux-1. dels bevis, som giver dig mulighed for at søge videregående uddannelser (opnår generel studiekompetence). Efter to års efterfølgende elevtid har du gennemført din uddannelse og modtager et erhvervsuddannelsesbevis og et eux-bevis.

Der er 5 eux business-retninger: detailhandel med specialer, eventkoordinator, finans, handel samt kontor med specialer. Du kan starte alle 5 uddannelser på skolen, og du kan gennemføre hele eux business med kontor med specialer på EUC Nordvestsjælland.

Du søger om optagelse på: optagelse.dk

For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse og mindst have karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Grundforløb 1:

For dig der kommer direkte fra 9. Eller 10. Klasse.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Du vælger en fagretning, inden du vælger din endelige erhvervsuddannelse.

Du kan finde fagretningerne her.

Grundforløb 2:

For dig, der har afsluttet grundforløb 1. Og for dig der har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Her starter du endeligt på erhvervsuddannelse.

Hovedforløb:

For dig, der har bestået grundforløb 2. Hovedforløbet af din uddannelse består af en blanding mellem skole og praktik. Længden varierer alt efter, hvilken uddannelse du har valgt.

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge?
tag vores uddannelsestest