business

Eux teknisk

Opbygningen af eux ligner andre erhvervsuddannelser, men forskellen er at du har flere fag og på et højere niveau. Længden af eux teknisk afhænger af hvilken erhvervsuddannelse, du har valgt, men ligger på mellem 4 år og op til 4 år 7 mdr.

Vi udbyder eux teknisk indenfor følgende erhvervsuddannelser:

Holbæk:

Kalundborg:

Du søger om optagelse på: optagelse.dk

For at blive optaget på uddannelsen skal du have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse og mindst have karakteren 02 i fagene dansk og matematik.

Få flere oplysninger om eux teknisk her.

EUX Teknisk