Med eux personvognsmekanikeruddannelsen får du både en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse. Det betyder, at du både arbejder på værkstedet og har gymnasiale fag. I løbet af en typisk uge har du 2-3 dage med gymnasiefag og 2-3 dage med mekanikerfaglig undervisning på værkstedet.

Når du er færdig med din eux mekanikeruddannelse har du mulighed for at gå ud og arbejde som mekaniker på lige vilkår med andre mekanikere eller du kan vælge at læse videre på de videregående uddannelser.

Vær opmærksom på, at du kun kan læse grundforløb 1 og 2 som eux mekaniker på EUC Nordvestsjælland. Hovedforløbet tages på anden skole.

Forløb/varighed

5 år (Fordelingen mellem skole og praktik på hovedforløbet er vejledende).

Grundforløb 1 (20 uger)

Grundforløb 2 (20 uger)

Hovedforløb (skole)

Praktik

Som eux personvognsmekaniker skal du have følgende gymnasiefag:

Grundforløb 1:

 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau

Grundforløb 2:

 • Matematik C-niveau
 • Fysik C-niveau
 • Informationsteknologi C-niveau

Hovedforløbet:

 • Dansk A-niveau
 • Matematik B eller A-niveau
 • Kemi C-niveau
 • Fysik B-niveau
 • Engelsk B-niveau
 • Teknologi B-niveau
 • Teknikfag B-niveau

Her er en lille grafik, som forklarer niveauerne på fagene:

Som eux personvognsmekaniker skal du være forberedt på en del eksaminer samt skriftligt arbejde.

Grundforløb 1:

1 eksamen udtrækkes blandt de gymnasiale fag

Grundforløb 2:

1 eksamen udtrækkes blandt de gymnasiale fag

En faglig grundforløbsprøve

Hovedforløb:

Seks eksaminer udtrækkes blandt de gymnasiale fag

Større skriftlig opgave (SSO)

Eksamensprojekt

Den faglige svendeprøve

En eux hænger ligesom en almindelig erhvervsuddannelse tæt sammen med erhvervslivet. Derfor er en vigtig del af din uddannelse, at du finder en læreplads i en virksomhed. Du finder virksomheden ved at skrive ansøgninger og sende ud eller endnu bedre afleverer dem personligt i virksomheden.

På EUC Nordvestsjælland har vi et praktikcenter, der hjælper dig med det juridiske og administrative, der er forbundet med at indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Når du har en læreplads får du elevløn af virksomheden – både mens du er ude i virksomheden og mens du er på skole. Virksomheden får refunderet den løn de udbetaler til dig, mens du er på skole.

Nyttige links:

www.praktikpladsen.dk

www.elevplads.dk

www.elevportalen.dk

www.elev-jobs.dk

www.gtilp.dk

www.jobindex.dk

www.ofir.dk

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller ét år derefter, skal du starte på en af vores fagretninger på grundforløb 1.

Læs mere om vores fagretninger her.

Ønsker du at læse eux personvognsmekaniker og har du været væk fra grundskolen i mere end ét år, så skal du inden du starter have taget fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau for at få adgang. Du kan typisk læse fagene på VUC som enkeltfag.

Når du er over 18 år og går på grundforløb kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Så hvis du fx fylder 18 år d. 2 februar kan du først få SU fra 1. april. SU udbetales efter gældende regler. Læs mere her: www.su.dk

Når du starter på hovedforløbet får du elevløn, hvis du har en læreplads. Hvis du er i skolepraktik får du skolepraktikydelse.

Mens du går på grundforløbet kan du få ungdomskort til offentlig transport. Du søger ungdomskortet her: www.ungdomskort.dk

Hvis du har brug for hjælp til at søge, skal du kontakte elevtjenesten.

På EUC Nordvestsjælland har vi et skolehjem. Skolehjemmet er forbeholdt elever der kommer langvejs fra eller af sociale, personlige eller økonomiske grunde ikke kan bo derhjemme. Ønsker du en skolehjemsplads, skal du tale med elevtjenesten om det.

Skolehjemmet ligger i Audebo.

Læs mere om Audebo skolehjem her.

Som personvognsmekaniker arbejder du typisk på et autoværksted. Du har også gode muligheder for at blive selvstændig.

Som eux personvognsmekaniker har du også flere muligheder for at videreuddanne dig. Du kan bl.a. videreuddanne dig til ingeniør eller maskinmester. Se flere efteruddannelsesmuligheder på www.ug.dk.

Elevtjenesten
Elevtjenesten
72 290 151 hln@eucnvs.dk

Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 14
4300 Holbæk