Processkolen på Rynkevangen i Kalundborg, en del af EUC Nordvestsjælland, er evalueringer en stor ting. Det at få en tilbagemelding på sin praksis er noget, lærere såvel som elever altid er forberedte på. 

industrioperatør såvel som procesoperatøruddannelsen holdes der således en midtvejsevaluering i løbet af hvert forløb. Forud for midtvejsevalueringen på et forløb udsendes der invitationer til de relevante personer i industrien – faddere, teamledere og tillidsfolk – der kunne tænkes at ville tage del i evalueringen.  

Derudover udsender holdets kontaktlærer et smileyskema med plads til kommentarer til holdets lærere, der udfylder det inden evalueringen. I denne del er fokus på holdets faglige præstationer i det pågældende fag. 

Midtvejsevalueringen vil typisk starte klokken 13.00, og i timerne inden har holdet en ”klassens time”, hvor forskellige problemstillinger diskuteres. Klassen udpeger en talsmand, hvilket gør kommunikationen lettere. 

Ved selve evalueringen vil både elever, lærere og gæster være til stede, og der kan frit stilles spørgsmål. 

I en typisk industrioperatør-klasse vil der være to midtvejsevalueringer. Og ved alle holdafslutninger finder desuden en slutevaluering sted i form af et online spørgeskema.  

Standpunkter
Eleverne får standpunktskarakter i alle grundfag. Dette sker typisk ved holdets afslutning, og uanset om pågældende fag er trukket til eksamen eller ej. Elever, der har merit i det pågældende fag, modtager ikke standpunkter, men alle andre elever vil typisk modtage både en standpunktskarakter og en eksamenskarakter. 

Teammøder
grundforløb 1, grundforløb 2 og EUX holdes der ugentlige teammøder om hvert enkelt hold. Her gennemgås alle elever. Fraværsregistrering gennemgås, og elever med for meget fravær kommer til en samtale med skolevejlederen. Har elever faglige problemer, eksempelvis ordblindhed, kontaktes skolens mentorkorps. Ved teammøder kan man også invitere skolevejleder, mentor, skoleleder eller pædagogisk konsulent.  

Dette arbejde er sat i værk for at give de bedst mulige rammer for vores elever. Så de kan blive så dygtige som overhovedet muligt, inden de skal til svendeprøve og senere ud på arbejdsmarkedet. Læs mere om vores kvalitetskrav HER.