30. november var skemaet ryddet for eleverne på vores tre gymnasier: Allikelund Gymnasium, Slotshaven Gymnasium og Odsherreds Gymnasium.

Lærerne på de tre skoler skulle nemlig til fælles pædagogisk dag – med fokus på faglig læsning i alle fag. Det foregik på Odsherreds Gymnasium, mens alle elever havde selvstudiedag derhjemme.

Læsning for alle
Den pædagogiske dag startede med fælles velkomst, inden underviserne for alvor skulle dykke ned i dagens stof. Først med afsæt i et oplæg om “Læsning for alle”et projekt, en række lærere fra Rosborg Gymnasium står bag, og som handler om at styrke den faglige læsning uafhængigt af fag og med teknikker, der kan gøre det nemmere for især de elever, der har svært ved læsningen.

Det var et oplæg med et hav af interessante perspektiver på, hvordan læselysten kan styrkes hos elever på en ungdomsuddannelse. Fx ved at klarlægge formål, strategi og teknik, inden selve læsningen går i gang.

Derefter var det tid til en workshop, hvor lærere selv skulle i aktion og diskutere tre tematikker fra oplægget tidligere på dagen: server pointen tidligtlektiestilladsering og læsetræning.

Kunne dele erfaringer
Det er tre teknikker, man kan bruge i det daglige arbejde som underviser, og snakken gik lystigt ved bordene, hvor lærerne delte deres erfaringer og holdninger til emnet.

Da der var samlet op på arbejdet ved workshoppen, var det tid til en rundtur på skolen og fællesfrokost. Som afslutning på dagen diskuterede lærerne på tværs af faggrupper dagens tema.

Det var en både lærerig og interessant dag, hvor lærerne kunne lære hinanden at kende på tværs, få faglig inspiration udefra og få konkrete værktøjer, som de kunne tage med tilbage til klasser og elever.