Faglært med Fordel er et projekt, der både får støtte fra EU-Socialfond og Region Sjælland, og formålet med projektet er, at få flere unge til at tage en fordelsuddannelse. Det gør projektet ved at hjælpe elever med at få en elevplads eller komme ind på en fordelsuddannelse, hvor der er sikkerhed for, at eleven kan fortsætte sin uddannelse efter gennemført grundforløb.

For at hjælpe eleverne med at få en elevplads har projektet også tæt kontakt til erhvervslivet, og de hjælper også lærepladsvirksomhederne med at finde de rette elever at have som lærlinge.

Det perfekte match
Faglært med Fordel matcher elever med virksomheder, så begge parter kan få det bedste ud af uddannelsestiden hos virksomheden. Det gør konsulenterne i projektet ved at være i tæt samarbejde med elevernes faglærere, der kender eleverne og deres måde at arbejde på.

Når konsulenterne har fået et godt kendskab til eleverne, søger de efter en virksomhed, der vil være passende for eleven, og som eleven vil passe godt ind i.

+40 ansøgninger uden held
Det oplevede Rebecca, der læser handel med specialer. Rebecca mistede sin læreplads i en virksomhed, som forhandler reservedele til personvognsmekanikere. Efter hun blev opsagt, søgte Rebecca over 40 forskellige steder uden held. Det fik hende til at skrive et opslag på Facebook, hvor hun beskrev sin situation. Efter Facebook-opslaget blev Rebecca kontaktet af Faglært med Fordel, som inden for få dage fik matchet hende med en virksomhed, hvor hun kunne fortsætte sin uddannelse, hvis hun var villig til en lille ændring af sit fagspeciale.

Projektet sikrede Rebecca en elevsamtale hos Scania som forhandler reservedele til lastbiler. Rebecca var til to samtaler hos Scania, og begge gange havde hun støtte fra en af projektets konsulenter.

Elisabeth Østergaard Jensen, projektleder for Faglært med Fordel, fortæller:
– Eleven får sparring til at gennemføre en ansættelsessamtale og projektets konsulenter deltager ved samtaler i det omfang, som ønskes af elev og virksomhed.

Efter de to samtaler hos Scania fik Rebecca tilbudt en læreplads hos dem, fordi virksomheden oplevede, at de var det rette match. 

Brian North fra Scania fortæller:
– Projektet har skabt en kontakt til en elev, som vi måske ikke havde fået. Matchet mellem eleven og virksomheden er fantastisk. Vi har været så heldige at få en, der har noget erfaring og interesse inden for vores fag. Det er jo hele nøglen til, at det her skal blive en succes. 

Tryghed i rekrutteringsprocessen
Det er faktisk en generel udfordring for en elev, der er blevet opsagt fra en læreplads, at finde en ny læreplads, fortæller konsulent hos Faglært med Fordel Sisse Rohde.

Sisse siger:
– Virksomhederne opfatter en elev, der ikke er blevet forlænget eller er blevet opsagt, som ikke dygtig nok, ikke omgængelig, ikke mødestabil eller ikke engageret nok, eftersom de er blevet valgt fra i en anden virksomhed.

Når projektets konsulenter screener eleven først og derefter laver det opsøgende arbejde i forhold til lærepladsvirksomhederne for at finde det rette match, oplever virksomhederne en form for tryghed i rekrutteringsprocessen af eleven.

Det gjorde sig gældende for Rebecca hos Scania, men også for Peter fra hovedforløb 1 på struktør-uddannelsen.

Peter havde en kort kontrakt hos en virksomhed i Odsherred, som ikke blev forlænget, men igennem projektet blev Peter hurtigt matchet med en virksomhed på Lolland.

Efter ét møde med formanden på byggepladsen blev der, samme dag som mødet, indgået en aftale om en kontrakt med opstart 14 dage efter.

Sisse fortæller:
– Vores hurtige match gjorde, at Peter kan fortsætte sin uddannelse i en ny virksomhed, hvor rammerne er tilpasset hans optimale måde at lære på, og hvor alt tyder på, at han vil komme til at trives.


Faglært med Fordel Konsulent, Sisse Rohde.

At bygge bro
Udover at hjælpe med at få en læreplads laver projektet også brobygningsarbejde mellem de unge og ungdomsuddannelserne.

Projektet har en særlig indsats for FGU-elever. En af de elever, der har nydt særligt gavn af projektets arbejde, er Jonas, der er svært ordblind og ikke har bestået dansk og matematik.

Jonas kom i brobygning på struktør-uddannelsen i Audebo, hvor faglærerne vurderede, at han havde godt håndelag og forståelse for faget. Faglært med Fordel matchede ham derfor med en virksomhed indenfor struktørfaget, Vesti Olsen, hvor han kom i praktik i en uge for at prøve faget af i den virkelig verden.

Praktikken gik så godt, at Jonas allerede ugen efter fik en Ny Mesterlærekontrakt. Det betød, at han kunne komme i gang med struktør-uddannelsen uden at skulle bestå dansk og matematik, som ellers er adgangskravene for at kunne søge ind på grundforløbet på uddannelsen.

Christina Helene Holm, konsulent hos Faglært med Fordel, fastslår:
– Helt generelt skal projekt Faglært med Fordel tiltrække flere elever til erhvervsuddannelserne. Projektet har en vigtig opgave med at skabe kontakt mellem virksomheder og alle de elever der ønsker at gennemføre en fordelsuddannelse. Generelt er det en udfordring, at de unge har begrænset kendskab til fordelsuddannelserne, og virksomhederne ved ikke hvordan de kommer i kontakt med de unge.

Faglært med Fordel konsulent Christina Helene Holm på besøg på Kalundborg Sygehus, som er ved at blive ombygget til kollegieværelser, for at få Kenneth (murerelev) til at underskrive sin uddannelsesaftale.