Ligesom de fleste elever i landet modtager vores elever fjernundervisning i disse dage.

Det betyder, at når timen starter, så sidder de klar bag deres computere til at modtage dagens undervisning. Undervisningen bliver gennemført på forskellige medier og kanaler, alt efter hvilket fag og tema der er tale om. Hver underviser har fundet sin egen metode og rutine.

Virtuel dansk og engelsk på EUX
I engelsk og dansk på både vores EUX Teknisk- og Business-uddannelser bruger underviser Jonas Holm for det meste Lectio til at formidle sin undervisning. Lectio er en platform, eleverne kender og er vant til at bruge, og den er derfor den mest oplagt at bruge, og det har fungeret rigtig fint.

Under hver lektion på skemaet får eleverne en nøje beskrivelse af, hvordan lektionerne i fagene kommer til at forløbe.

Både dansk og engelsk er fag, hvor der er en del læsning, men det er også fag, hvor eleverne både får mundtlig og skriftlig karakter. Der arbejdes derfor både med mundtlighed og skriftlighed i den virtuelle undervisning.

På Lectio får eleverne de tekster, de skal arbejde med i undervisningen. Her bliver tilhørende opgaver, som eleverne skal løse, også uploadet.

Alt efter om der arbejdes med skriftlighed eller mundtlighed, så uploader eleverne enten opgaver, de har skrevet, eller lydfiler, hvor de har lavet mundtlige oplæg.

Jonas Holm fortæller:

Vi får trænet en del skriftlighed, men også mundtlighed. Jeg har allerede modtaget mange gode lydfiler fra eleverne, hvor de laver mundtlige oplæg. Flere elever er ligefrem blomstret lidt op på det punkt.

Fokus på feedback
Fordi det hele foregår virtuelt, og underviserne er ikke i samme rum som eleverne, når undervisningen foregår, lægges der vægt på at give en grundig feedback på de slutprodukter og opgaver, som eleverne afleverer.

Elevernes opgaver bliver læst nøje, og de får detaljeret feedback på deres skrevne produkt. Det samme gælder for de lydfiler, der bliver afleveret. Disse blev hørt, og her bliver lectio igen brugt til at give feedback, da både karakteren og tilhørende feedback lægges op der.

EUX
EUX har vores elever fag på gymnasieniveau, samtidig med at de tager en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at eleverne bl.a. har Dansk på A og Engelsk på B.