Siden vi midlertidigt lukkede vores fysiske undervisning ned på vores forskellige afdelinger (grundet coronavirus), har vores dygtige faglærere været ekstremt gode til at omstille sig til den nye digitale hverdag.

Det er ellers ikke lige til på uddannelserne, som i høj grad er praktiske, og hvor meget af hverdagen foregår i et værksted. Men vores undervisere har været kreative.

Flipped classrooms og Teams
Hos glarmester i Audebo har vores faglærere Christian og Maiken blandt andet kørt undervisningen med såkaldte ‘flipped classrooms’, hvor tavleundervisningen flytter online, og med feedback i Microsoft Teams.

Christian har således lavet teoretiske opgaver ud fra det materiale, som eleverne skal arbejde med på 3. hovedforløb (H3) – fx Dorma-glasdøre og glasværn.

Maikens arbejdsplads hjemmefra, hvor hun hjælper eleverne.

Værkstedsarbejde hjemmefra
Opgaverne er om hvert emne med vejledninger fra levendørerne om konkrete mål, opsætninger med videre. Emnerne plejer at køre på værkstedet, men på denne måde har eleverne kunnet lære stoffet hjemmefra.

Hver især har de nemlig kunnet gå i krig med opgaverne, samtidig med der har været mulighed for at få sparring og hjælp fra Christian og Maiken, som har været til stede i Teams. På den måde vidste eleverne, hvor de kunne få svar på deres eventuelle spørgsmål.

Derudover har de to undervisere også optaget præsentationsmateriale, som eleverne løbende kan gå tilbage og se på.