Fraværstal for skoleåret 2017/2018

Allikelund Gymnasium

Samlet fysisk fravær: 11,67 %
Samlet skriftligt fravær: 9,87 %