Fusionsplaner mellem EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium

EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium er gået i gang med at kigge på mulighederne for en fusion. De to skoler har en lang tradition for et godt og solidt samarbejde, senest i forbindelse med oprettelsen af HHX-uddannelsen på Odsherreds Gymnasium, der i år er klar til at optage 16 nye elever.

Odsherred kommune kæmper fortsat med en faldende ungdomsårgang, hvilket på lang sigt kan have konsekvenser for uddannelsesudbuddet i kommunen. Det giver på Odsherreds Gymnasium anledning til bekymring for skolens økonomi og faglige udvikling. Fusionen med EUC Nordvestsjælland vil gøre ungdomsuddannelsestilbuddene i kommunen mere modstandsdygtige og hermed sikre at der også i fremtiden, når ungdomsårgangene igen stiger omkring år 2025, er et godt, solidt og lokalt uddannelsestilbud til de unge.

”Vi ser ind i en seriøs demografisk udfordring, hvor ungdomsårgange hen over de kommende år reduceres med 24% i Odsherred Kommune, og det presser vores uddannelsestilbud,” fortæller rektor på Odsherreds Gymnasium Niels-Peter Babalola Andersen. Direktør på EUC Nordvestsjælland Steffen Lund fortsætter: ”Vi har haft stor succes med at tiltrække unge fra Odsherred Kommune til vores uddannelser i Holbæk, men for at sikre uddannelse i Odsherred Kommune, har vi også de seneste år afsat en del ressourcer på etablering af uddannelser i Fårevejle, hvor vi lige nu har grundforløb til tømrer, ernæringsassistent, kok og tjener samt to former for udbud af 10. klasse.”

En del af visionen for en fusion, er også at skabe et tiltrækkende og mangfoldigt uddannelses- og ungdomsmiljø til unge i Odsherred. Sammen med EUC Nordvestsjælland vil man kunne skabe et Campus lignende studiemiljø i Asnæs. Dette Campus skal være et centrum for både unge under uddannelse, unge på vej i uddannelse samt for foreninger, kulturaktører og almindelige borgere.

Begge uddannelsesinstitutioner har afholdt ekstraordinære generalforsamlinger, hvor det er blevet besluttet at arbejde videre med fusionsplanerne. Det betyder, at der nu er skrevet en fælles screeningsansøgning til styrelsen for undervisning og kvalitet, Center for Institutionsdrift og Administration. I ansøgningen lægges der vægt på, at det er visionen om også i fremtiden at kunne tilbyde et bredt udbud af ungdomsuddannelser i Odsherred Kommune på trods markante demografiske udfordringer.

Steffen Lund afrunder og siger: ”Det er en vision om, at vi sammen kan være med til at nytænke uddannelserne, skabe kreative læringsrum og tværgående læringsfællesskaber til fordel for vores unge nu og i fremtiden. Vi har bevist, at vi igennem samarbejde kan opnå positive resultater og derfor ønsker vi at arbejde videre med en fusion, både som en løsning på de demografiske udfordringer, men også for her og nu at skabe et bedre og mere attraktivt ungdoms- og studiemiljø for de unge i Odsherred ”.

Se også TV2 Øst indslag om HHX på Odsherreds Gymnasium her: Ny hhx-uddannelse skal være startskudet til campus i Odsherred