GF+: Grundforløbet der gør dig klar til en spændende fremtid

GF+ er et tilbud for dig, der har afsluttet folkeskolen for mere end to år siden og som stadig er uafklaret i forhold til uddannelsesvalg. Det er også for dig, der har behov for opkvalificering af kompetencer og færdigheder i forhold til at få det fulde faglige udbytte af undervisningen. Og så er GF+ også et godt tilbud til dig, som har været væk fra skolesystemet i en del år. Du bliver nemlig skarpere på fag som dansk og matematik GF+.

GF+ Teknologi, byggeri og transport er et 10 ugers afklarende og forberedende forløb med fokus på at blive klar til dit fremtidige arbejde indenfor f.eks. transport, lager, byggebranchen (tømrer, murer, smed, maler eller elektriker) eller faglært industriarbejde.

Undervisningen på GF+
På GF+ får du praksis orienteret undervisning i erhvervsfag og kombinationsfag:

Erhvervsfag Kombinationsfag
Arbejdspladskultur
Arbejdsplanlægning og samarbejde
Metodelære
Faglig kommunikation
Dansk
Samfundsfag
Regning
Praktikpladssøgning

Prøver på GF+
De enkelte erhvervsfag og kombinationsfag afsluttes med bestået/ikke bestået. Der er ikke noget krav om, at du skal bestå alle fag for at gennemføre GF+. Alle modtager et bevis efter endt GF+ forløb.

Hvad så efter GF+
Når du har afsluttet din GF+, så kan du søge ind på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse (kaldet GF2).
Efter du har bestået GF2, er du klar til hovedforløbet. Her skal du finde en læreplads, og resten af din uddannelse vil veksle mellem korte skoleophold og tid på din læreplads.

Adgangskrav til GF+
Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve samt have mindst 02 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik på 9. klasses niveau eller have tilsvarende kvalifikationer. Hvis du ikke opfylder dette krav, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve og en samtale, som afholdes af og på skolen.

  • du tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse
  • du tidligere har påbegyndt grundforløbets første del (startede 1 gang 2015)
  • du tidligere har påbegyndt GF+
  • du har adgang til grundforløbets første del (op til 2 år efter eleven har afsluttet 9 eller 10 kl.)
  • du har haft adgang til, men har fravalgt grundforløbets første del for at begynde på grundforløbets anden del
  • du har gennemført grundforløbets anden del, herunder hvis dette helt eller delvist er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring i virksomhed (ny mesterlære).
  • du tidligere har været optaget på eller gennemført et FGU-forløb
  • du tidligere har været optaget på eller gennemført et EGU-forløb
  • du tidligere har været optaget på GF2 – dog uden foregående at have gennemført GF1 uanset hovedområde – som ikke er gennemført eller afsluttet
  • du er fyldt 25 år forudsat, at du ikke tidligere har gennemført GF 1.

PRAKTISK INFO

Michael Gransøe
Michael GransøeVejleder Kalundborg
72 290 422
mig@eucnvs.dk

Afdeling

Processkolen
Rynkevangen 7-9
4400 Kalundborg