Grundforløb plus

Bliv klar til en erhvervsuddannelse

Vil du gerne i gang med en erhvervsuddannelse, men har brug for en afklaring eller et kompetenceløft, før du går i gang? Så kan grundforløb plus (GF+) måske være noget for dig.

GF+ er et 10-ugers forløb for dig, der har afsluttet folkeskolen for mere end to år siden, og som ikke er helt klar til at starte direkte på en erhvervsuddannelse endnu.

Du kan bruge forløbet til fx at genopfriske nogle skolefag eller erhvervsfaglige færdigheder for at styrke din chance for at gennemføre den erhvervsuddannelse, du vil i gang med. Du kan også bruge forløbet til at blive mere afklaret i forhold til, hvilken uddannelse dig passer til dig.

Forløbet går forud for din start på en erhvervsuddannelses grundforløb 2, men du behøver ikke beslutte dig for en bestemt erhvervsuddannelse, før slutningen af forløbet.

Processkolen, Kalundborg
Michael Gransøe
72 290 422
mig@eucnvs.dk

Opstart

Vi har optagelse på GF+ i oktober og april hvert år.

Uddannelsen foregår primært på

Processkolen i Kalundborg

Er det et par år siden du gik ud af folkeskolen og kunne du godt tænke dig at snuse lidt mere til erhvervsuddannelserne, så tror jeg at GF+ er noget for dig.

Malene Grandjean, vicedirektør på NEG

Vores GF+ forløb

GF+ Teknologi, byggeri og transport har fokus på at gøre dig klar til dit fremtidige arbejde indenfor fx transport, lager, byggebranchen (tømrer, murer, smed, maler eller elektriker) eller faglært industriarbejde.

Når du har afsluttet din GF+, så kan du søge ind på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse (kaldet GF2). Efter du har bestået GF2, er du klar til hovedforløbet. Her skal du finde en læreplads, og resten af din uddannelse vil veksle mellem korte skoleophold og tid på din læreplads.

På GF+ får du praksis orienteret undervisning i erhvervsfag og kombinationsfag:

Erhvervsfag

Arbejdspladskultur
Arbejdsplanlægning og samarbejde
Metodelære
Faglig kommunikation

Kombinationsfag

Dansk
Samfundsfag
Regning
Praktikpladssøgning

De enkelte erhvervsfag og kombinationsfag afsluttes med bestået/ikke bestået. Der er ikke noget krav om, at du skal bestå alle fag for at gennemføre GF+. Alle modtager et bevis efter endt GF+ forløb.

Du kan få SU, hvis du opfylder betingelserne for dette. Så snart du har en lærepladsaftale, der er påbegyndt, så får du elevlån. Du kan eksempelvis godt få elevløn i hele grundforløb 2, hvis du har en læreplads, der er påbegyndt.

Adgangskrav

Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve samt have mindst 02 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik på 9. klasses niveau eller have tilsvarende kvalifikationer. Hvis du ikke opfylder dette krav, har du mulighed for at komme til en optagelsesprøve og en samtale, som afholdes af og på skolen.

  • du tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse
  • du tidligere har påbegyndt grundforløbets første del (startede 1 gang 2015)
  • du tidligere har påbegyndt GF+
  • du har adgang til grundforløbets første del (op til 2 år efter eleven har afsluttet 9 eller 10 kl.)
  • du har haft adgang til, men har fravalgt grundforløbets første del for at begynde på grundforløbets anden del
  • du har gennemført grundforløbets anden del, herunder hvis dette helt eller delvist er erstattet af grundlæggende praktisk oplæring i virksomhed (ny mesterlære).
  • du tidligere har været optaget på eller gennemført et FGU-forløb
  • du tidligere har været optaget på eller gennemført et EGU-forløb
  • du tidligere har været optaget på GF2 – dog uden foregående at have gennemført GF1 uanset hovedområde – som ikke er gennemført eller afsluttet
  • du er fyldt 25 år forudsat, at du ikke tidligere har gennemført GF 1.

Vores afdeling

Kontakt angående EUD og EUX

Processkolen

Kalundborg

Vores afdeling

Processkolen

Kalundborg