Den praktiske projektopgave runder 200 elever og har fået rigtig godt fat i udskolingseleverne i Holbæk Kommune. Den praktiske projektopgave er lavet som et samarbejde mellem folkeskolerne og EUC Nordvestsjælland. Eleverne kommer på EUC Nordvestsjælland og laver forskellige former for produkter. Det kan være i tømrer- eller smedeafdelingen eller hos EUD Business, hvor rigtig mange unge i år havde valgt, at de ville arbejde med handel. Selvom det foregår på EUC Nordvestsjælland er der tale om et joint venture mellem folkeskolerne i Holbæk og EUC Nordvestsjælland, fordi folkeskolelærerne og faglærerne mødes på tværs og løfter projektopgaven sammen.

Besøg fra Holbæks borgmester
Borgmester Christina K. Hansen havde i dag tirsdag 19. februar 2019 taget sig tid til at besøge elever og lærere, som var i gang med den praktiske projektopgave på EUC Nordvestsjælland. Borgmesteren var med rundt og se, hvad eleverne havde lavet, og hun ønskede både elever og lærere et stort tillykke med, at projektet nu havde rundet en milepæl på  200 elever.

Hvad der tilbage i vinteren 2013 begyndte som et græsrodsinitiativ for et lille hold på 19 elever fra Tølløse Skole, har nu ændret sig til at være en projektopgave, man kan vælge på alle folkeskoler i Holbæk Kommune.

En del af folkeskoleforliget
Det er dermed et lokalt græsrodsinitiativ, der er blevet løftet op og blevet landspolitisk og en del af folkeskoleforliget i 2018. Her blev forligskredsen på Christiansborg nemlig enige om, at den praktiske faglighed skal fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

Lærer og kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet Charlotte Nielsen siger:

Skolen i dag er blevet meget fag-faglig. Derfor er der så meget desto mere grund til at fejre, at den praktiske projektopgave har fået rigtig godt fat i udskolingseleverne i Holbæk Kommune. Eleverne får en succesoplevelse, når de gennemfører opgaven, og lærerne oplever, at eleverne kan meget mere, når de får lov til at bruge deres hænder.

Et givende samarbejde
Også samarbejdet mellem folkeskolelærerne og faglærerne på EUC Nordvestsjælland har været med til at skabe fælles inspiration i undervisningen.

Uddannelsesleder Jens Peter Jensen fra EUC Nordvestsjælland udtaler:

– Jeg synes, vi har fået en større indsigt i hinandens arbejde, og vi er også blevet klogere på hinanden og den måde, vi underviser på. Det er med til at skabe gode relationer mellem lærerne, men også med til at lette elevernes overgang fra folkeskolen til en erhvervsuddannelse for de elever, der måtte vælge det, fordi lærerne har fået et indblik i hinandens hverdag.