Start på en fagretning

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller som har afsluttet folkeskolen for ét år siden.

På grundforløb 1 vælger du en fagretning. På fagretningen får du en bred viden om, hvad man kan bruge en erhvervsuddannelse til, samt det arbejdsmarked man bliver en del af som faglært. Forløbet tager et halvt år – typisk fra august til januar. Når man er færdig med grundforløb 1 kan man vælge lige den erhvervsuddannelse man ønsker, eller man kan vælge at gå i gymnasiet.

Bemærk…

…at du kun kan starte på grundforløb 1 én gang.
…at har du en læreplads kan du starte direkte på din erhvervsuddannelse (grundforløb 2).

Du kan fx vælge fagretningen:
Industri og miljø (tidligere: Motor, metal og design)

Er du i tvivl om hvilken uddannelse du skal vælge?
tag vores uddannelsestest