Fagretning

Industri og miljø

Få erfaring i at arbejde med håndværk inden for motor, transport, design og metal.

Fagretning på grundforløb 1 byggeri og energi

Fagretning

Industri og miljø

Få erfaring i at arbejde med håndværk inden for motor, transport, design og metal.

I denne fagretning kombineres kreativitet og innovation inden for auto- og smedefaget. Du vil bl.a. dykke ned i digital design af konstruktioner og tage del i både planlægningen og fremstillingen af et racekøretøj.

Undervisningen på fagretningen
Fagretningen prioriterer en projektorienteret undervisningsmetode. Her vil du dykke ned i forskellige projekter, der er designet til at introducere dig til erhvervsuddannelser som personvognsmekaniker, smed, industritekniker og elektriker. Samtidig vil du arbejde tværfagligt, hvor grundfag som dansk, matematik og engelsk integreres med erhvervsfagene. På denne måde får du mulighed for at omsætte teoretisk viden til praktisk anvendelse.

Opstartsdato

6. august 2024

Varighed

20 uger

Afdeling

EUC Holbæk

Fokusområder på Industri og Miljø

Introduktion til personvognsmekanikeruddannelsen

Som introduktion til personvognsmekanikerfaget på GF1 fokuserer vi på flere projekter. I fællesskab dykker vi ned i måleteknik, hvor vi lærer, hvordan man anvender diverse måleværktøjer som skydelærer, mikrometerskruer og skivekastmåling. Desuden udforsker vi bremsernes teori og praksis, lærer om miljøbehandling af biler og den korrekte procedure for bilskrotning. Sidst, men ikke mindst, arbejder vi med el gokart. Når de er klar, tager vi en tur i dem, og deltager i kartingslalom med DASU.

Introduktion til smede- og industriteknikeruddannelserne

Som en introduktion til smede- og industriteknikuddannelser arbejder vi med forskellige projekter inden for fagene. Vi arbejder med alt fra essesmedning til programmering af maskiner. Vi fokuserer på korrekt værktøjsanvendelse, arbejder med metaller gennem processer som svejsning, klipning, bukning og montering, og designer projekter som jetovne. Yderligere lærer vi om retvinklet projektering, arbejdstegninger, korrekt brug af måleværktøj, og materialers egenskaber.

Når vi har fokus på industriteknikerfaget arbejdes der på digital måling og diverse dreje- og fræseopgaver.

Grundfag og helhedsorienteret undervisning

Grundfagene på Industri og Miljø (IOM) omfatter dansk, engelsk, matematik og en helhedsorienteret undervisningsform. Afhængig af om du er fra 9. eller 10. klasse, vil undervisningen tilrettelægges på niveau E-D. Indholdet er baseret på IOM’s fagretninger: smed, auto og elektriker.

Vi berører emner som at udarbejde et cv og skrive ansøgninger, at arbejde med artikler om arbejdsliv, fritid og uddannelse, og du bliver trænet i at formulere dig præcist og anvende relevante regnemetoder i erhvervsfagene. Digitale platforme og medier er også en del af undervisningen.

Helhedsorienteret undervisning byder på fire overordnede temaer i samarbejde med erhvervsfagene. Her kombineres forskellige fagdiscipliner i diverse opgaver, vi får besøg fra eksterne virksomheder og tager også ud på ekskursioner.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser